backBtn

Dopłaty do wapnowania gleb kwaśnych – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Opublikowano: 2020-03-17 img

Kwasowość gleb – od czego zależy

Kwasowość gleb w Polsce nie jest taka sama we wszystkich regionach. Wynika to z różnorodności czynników glebotwórczych i pogodowych. Możemy spotkać się również ze stwierdzeniem, że w ciągu kilku lat kwasowość gleby się zmieni. Powodem tego są częste opady deszczu i nieprawidłowe użytkowanie gleb przez gospodarujących nimi rolników. Niekorzystna zmiana odczynu gleby może nastąpić również po tym, jak w sąsiedztwie gruntów ornych zacznie się rozwijać przemysł.

Musimy pamiętać, że zmniejszenie wartości współczynnika pH gleby prowadzi do jej degradacji, a to znacząco zmniejsza plony. Regularne zabiegi mające na celu utrzymania współczynnika na właściwym poziomie pozwalają uniknąć konieczności ponownej rekultywacji gleb zakwaszonych. Przed taką sytuacją chroni regularne podnoszenie pH, które niestety podnosi koszty produkcji rolnej. Dlatego warto ubiegać się o dopłaty do wapnowania.

Program regeneracji środowiskowej gleb – cel i warunki przyznawania dopłaty na wapnowanie

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb rolnicy mogą składać od 01.08.2019 roku we właściwych Okręgowych Stacjach Chemiczno–Rolniczych.

Programem wsparcia są objęte użytki rolne, które na podstawie wyników analizy chemicznych próbek glebowych wykonanych przez OSChR mają odczyn kwaśny, tj. pH 5,5 i niższy. To szczególnie istotny program, gdyż ocenia się, że 72% użytków rolnych Polski jest w różnym stopniu zakwaszonych (b. kwaśne – 12%, kwaśne – 25%, lekko kwaśne – 35%). Przy czym gleby bardzo kwaśne i kwaśne stanowią 37% gleb użytkowanych rolniczo.
Dotacje do wapnowania gleb kwaśnych można uzyskać raz na cztery lata dla każdej działki rolnej spełniającej warunki przewidziane w programie. O tego typu dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy mają nie więcej niż 75 ha użytków rolnych. Jednak podstawowy warunek stanowi wykazanie, że pH gleb na działkach ewidencyjnych jest równe lub mniejsze 5,5.

Wysokość dopłaty do wapnowania zależy od wielkości posiadanych użytków. W przypadku gospodarstw do 25 ha użytków rolnych dotacje wynoszą 300 zł do tony wapna, rolnicy mający do 50 ha otrzymają 200 zł dopłaty do wapnowania, a największe gospodarstwa, do 75 ha, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 100 zł do tony czystego składnika. Pieniądze z dotacji wypłacane są na zakup wapna, a nie na jego transport i rozsianie na polu.

Czym wapnować glebę kwaśną?

Decyzję o wyborze wapna nawozowego rolnik powinien podjąć na podstawie aktualnych wyników badań próbek gleby i zaleceń nawozowych wykonanych przez OSChR. Należy pamiętać, że na gleby kwaśne o niskiej zawartości magnezu zawsze stosujemy węglanowe wapno magnezowe SuperMag, które zawiera 40% CaO oraz 8% MgO. Nawóz ten jest produkowany z rozdrobnionej mączki magnezowej, przy czym 50% cząstek ma średnicę mniejszą niż 0,02 mm. Stopień rozdrobnienia wpływa na aktywność chemiczną i szybkość rozpuszczania go w środowisku glebowym. Im więcej frakcji pylistej zawiera nawóz wapniowo-magnezowy, tym większa staje się powierzchnia reakcji z roztworami glebowymi.

Mączka magnezowo-wapienna jest następnie poddawana procesowi granulacji, a uzyskane granule nawozu SuperMag o wielkości 2–8 mm umożliwiają jego równomierny wysiew. Nawóz ten zastosowany w dawce 500–1000 kg/ha podnosi odczyn gleby oraz zwiększa ilość magnezu przyswajalnego, który w roślinie spełnia szereg ważnych funkcji fizjologicznych. Pierwiastek ten reguluje intensywność fotosyntezy, ponieważ warunkuje zawartość chlorofilu w liściach. Magnez decyduje także o przemianach energetycznych w roślinie, syntezie węglowodanów, tłuszczów i białek oraz transporcie asymilatów, a oprócz tego ogranicza zawartość azotanów. Wykazano, iż pobudza on rozwój systemu korzeniowego i procesy pobierania przez rośliny składników pokarmowych z gleby.

SuperMag dzięki wysokiej zawartości łatwo dostępnego wapnia i magnezu wpływa na szybkie podwyższenie odczynu gleby i zwiększa przyswajalność makropierwiastków, co przyczynia się do poprawy jakości oraz wzrostu plonów roślin uprawnych.

W przypadku gleb kwaśnych o wysokiej zawartości magnezu wskazane jest zastosowanie granulowanego wapna węglanowego Polcalc III Generacji, które zawiera do 52% CaO. Nawóz ten produkuje się z bardzo rozdrobnionego wapienia jurajskiego, przy czym 50% cząstek mączki ma średnicę mniejszą niż 0,02 mm. Mączka wapienna poddawana jest procesowi granulacji. Dlatego Polcalc III Generacji korzystnie wpływa na poprawę odczynu gleby zaraz po rozpuszczeniu granul nawozu.

SuperMag oraz Polcalc III Generacji są nawozami granulowanymi o bardzo wysokiej reaktywności (65-99%). To nawozy węglanowe całkowicie bezpieczne dla roślin i środowiska glebowego. Można je stosować przedsiewnie oraz pogłównie na rosnące rośliny zarówno w okresie jesiennym, jak i wiosennym. Wysiew nawozów granulowanych „pod orkę” zmniejsza korzyści płynące z ich zastosowania, ponieważ proces odkwaszania gleby przestaje być równomierny i opóźnia się proces rozpadu granulek. Doboru dawki nawozów należy dokonać na podstawie wyników badań próbek glebowych oraz tabel dawkowania nawozów w systemie SuperMag i Polcalc III Generacji.
Wniosek o dotacje do wapnowania

Zanim złożysz wniosek o dopłatę do wapnowania, musisz udać się do OSChR w celu zbadania odczynów gleb na działkach, które według Ciebie wymagają wapnowania. Na podstawie aktualnego badania OSChR wystawi opinię o zalecanej dawce czystego składnika. To dokument, który trzeba dołączyć do wniosku. Powinien zawierać też informację o tym, jakie wapno zostało użyte. Dopłatę otrzymuje się po zakupie preparatu, więc do jej rozliczenia potrzebna jest również faktura. We wniosku należy podać obręby geodezyjne gleb i numery ewidencyjne działek. Poza tym ważne jest zadeklarowanie powierzchni użytków rolnych, bo od tego zależy wysokość dopłaty na wapnowanie.

Dokument wypełnia się elektronicznie, a następnie drukuje i podpisuje. W takiej wersji należy złożyć wniosek o dotacje do wapnowania do OSChR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych produktach zapraszamy na www.polcalc.pl oraz do kontaktu z naszymi dystrybutorami na terenie Polski.

Aktualności

Zainteresują cię również

arrowPrev
arrowNext
Wszystkie wpisy
Komunikat