17-02-2021

Artykuły

Pobierz PDF SuperMag – innowacja w wapnowaniu gleb ubogich w magnez


Gleba jest ważnym i istotnym elementem biosfery. Jej zasobność w przyswajalne formy niezbędnych makropierwiastków i mikropierwiastków znacząco wpływa na plonowanie roślin uprawnych. Wykazano, że ponad 90% obszaru Polski stanowią gleby powstałe ze skał osadowych, które  w ponad 70% pochodzą z  plejstoceńskich glin i piasków zwałowych, silnie rozmytych i przesortowanych przez wody lodowcowe. Najpierw w wyniku hydrolizy materii  macierzystej następowało uruchamianie, a następnie wymywanie z nich wapnia, magnezu oraz innych kationów o charakterze zasadowym. Dlatego, aż 80% użytków rolnych Polski jest w różnym stopniu naturalnie zakwaszonych (Witek 1979; Filipek 1997; Mocek i Owczarzak 2010; Krasowicz i in. 2011; Filipek i Skowrońska 2013). W przypadku gleb o odczynie kwaśnym o pH 5,0 i niższym drastycznie rosną straty magnezu spowodowane wymywaniem, a zwiększona dostępność jonów glinu pogarsza jego pobieranie. Dlatego intensywne nawożenie tych gleb magnezem bez zmiany ich odczynu nie jest w pełni skuteczne. Stosując typowe nawozy wapniowo-magnezowe trzeba uwzględnić, iż uwalnianie z nich magnezu następuje w przeciągu dwóch a nawet trzech lat. Dlatego zaleca się przeprowadzenie tego zabiegu co najmniej rok przed siewem rośliny wymagającej w stosunku do odczynu gleby  (optymalne  pH 6,5 – 7,5) i zawartości magnezu takich jak np.  buraki cukrowe, dla których krytyczna zawartość magnezu wynosi od 6 mg MgO·100g-1 gleby (gleby lekkie) do 12 mg MgO·100 g-1 gleby w przypadku gleby ciężkiej (Szczepaniak i Musolf 2006; Gołębiewski 2015). Jedynym skutecznym i szybko działającym „lekarstwem” w przypadku  uprawy roślin wrażliwych na brak magnezu jest SuperMag produkowany przez firmę Polcalc Sp. z o.o. od 2019 roku. SuperMag to węglanowy, granulowany nawóz wapniowo-magnezowy produkowany z najwyższej jakości mączki wapniowo-magnezowej, która zawiera od 53% do 57% CaCO3 oraz 42 – 46% MgCO3, a także niewielkie ilości takich pierwiastków jak: SiO2 (1%), Al2O3 (0,5%) i Fe2O3 (0,4%). Jest ona w procesie produkcji nawozu ekstremalnie rozdrabniana, żeby wielkości pojedynczych ziarn mączki wynosiła od 0,001 do 0,1 mm, przy czym 50% tych cząsteczek ma wielkość 0,02 mm. Dzięki tak znacznemu rozdrobnieniu mączki granule nawozu SuperMag, które z niej są formowane, bez sklejaczy, na innowacyjnej linii technologicznej szybko dostarczają roślinom przyswajalnego magnezu niezbędnego dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz w krótkim czasie powodują korzystną zmianę (podwyższenie) odczynu gleby. Nawóz granulowany SuperMag dzięki swojej innowacyjności może być stosowany przedsiewnie jak i pogłównie co przyczynia się do znacznego ograniczenia ilości wykonywanych zabiegów agrotechnicznych (Ryc. 1.). Stosując SuperMag należy pamiętać o zachowaniu 3 tygodniowej przerwy pomiędzy naszym nawozem, a innymi nawozami zawierającymi fosfor oraz azot w formie amonowej ponieważ wysoka reaktywność SuperMag może zmniejszyć przyswajalność tych makropierwiastków dla roślin.

Innowacyjna technologia produkcji nawozu SuperMag powoduje znaczne zwiększenie jego reaktywności oraz rozpuszczalności w roztworze glebowym co pozwala na  zmniejszenia efektywnej dawki nawozu do 500 – 1000 kgˑha-1 (Tab. 1).

stosowanie wapna granulowanego supermag w uprawie zbóż

stosowanie wapna Supermag na przykładzie rzepaku

stosowanie wapna Supermag na przykładzie kukurydzy

Ryc. 1. Terminy stosowania granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego SuperMag na przykładzie wybranych gatunków roślin uprawnych

Dawkowanie nawozu SuperMag tabela

Tab. 1. Dawki granulowanego wapna magnezowego SuperMag dla wybranych gatunków roślin

 

Pozostałe artykuły: