backBtn

Wapnowanie użytków zielonych

Opublikowano: 2020-03-23 img

W bazie danych Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku znajdowało się około 840 tysięcy gospodarstw utrzymujących trwałe użytki zielone. Mimo, że wapnowanie jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych wpływających na jakość i wzrost plonu roślin na nich uprawianych,  to zabieg ten jest często pomijany przez rolników, co powoduje  stopniowe ich zakwaszenie.  Przyjmuje się, że aż 40% – 50% użytków zielonych (około 1,1 mln ha) jest znacznie zakwaszonych i wymaga natychmiastowego wapnowania. Użytki zielone na glebach kwaśnych słabo plonują ponieważ z runi wypierane są szlachetne gatunki traw i roślin bobowatych (motylkowatych). Natomiast uzyskana z nich pasza ma niską wartość żywieniową,  gdyż zawiera mało białka i składników mineralnych. Zabieg wapnowania na użytkach zielonych należy wykonać natychmiast, gdy ich odczyn na glebach mineralnych spadnie poniżej pH 5,0, a na glebach organicznych poniżej pH 4,5. Przyjmuje się, że optymalny odczyn łąk i  pastwisk  na glebach mineralnych powinien wynosić pH 5,5-6,5. Natomiast jeżeli w runi występują rośliny bobowate, to nie powinien być niższy niż  pH 6,0. W przypadku użytków zielonych znajdujących się na glebach organicznych odczyn ich powinien wynosić pH 5,0, a gdy w runi występują rośliny bobowate powinien on wynosić pH 5,3.  Obniżenie odczynu łąki czy pastwiska na glebach mineralnych  poniżej pH 6,0, a na glebach organicznych poniżej pH 5,3 powoduje szybki zanik roślin motylkowatych w runi. Wapnowanie użytków zielonych należy wykonać po ostatnim pokosie łąki lub wypasie pastwiska. Najlepszym terminem na przeprowadzenie tego zabiegu jest późna jesień tj. okres od października do listopada. Wapnowanie można niekiedy wykonać również w okresie  zimy, przy czym istnieje szereg ograniczeń ustawowych, które utrudniają wykonanie tego zabiegu. Jednym z najistotniejszych obostrzeń jest to, iż nie wolno wykonać wapnowania użytku zielonego w zimie jeżeli istnieje zagrożenie spływu wapna do wód gruntowych. Dlatego bezpieczniej jest wykonać wapnowanie użytków zielonych w okresie późnojesiennym. W przypadku gleb mineralnych o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym stosujemy od 0,5 do 3,0 ton CaO·ha-1, a w przypadku użytków zielonych zlokalizowanych na glebach organicznych stosujemy 1,0 do 2,5 tony CaO·ha-1 co 4-6 lat. Znaczne potrzeby wapnowania wykazują gleby przeznaczone pod przemienne użytki zielone, na których najczęściej wysiewa się mieszanki trawiasto-bobowate.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest niedopuszczenie gleb pod użytkami zielonymi do ich zakwaszenia i utrzymywanie ich odczynu na poziomie optymalnym tj. pH 6,0 (dla gleb mineralnych) lub pH 5,3 w przypadku łąk i pastwisk na glebach organicznych. Wspomniane odczyny gleb pozwalają na lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów mineralnych i organicznych oraz uzyskanie runi zawierającej rośliny bobowate i wysokowartościowe trawy pastewne tj. życice, kostrzewę łąkowa, tymotkę łąkową czy wiechlinę łąkową.

Dlatego  firma Polcalc Sp.zo.o.  propaguje innowacyjny system wapnowania użytków zielonych, w którym stosuje się węglanowe wapna granulowane takie jak Polcalc III Generacji oraz SuperMag zawierający 42% wysokoreaktywnego węglanu magnezu. Wapna te należy stosować na użytki zielone co 2-3 lata w dawkach od 800 do 1000 kg·ha-1. Systematyczne stosowanie granulatów: Polcalc III Generacji oraz SuperMag przyczynia się do utrzymania optymalnego odczynu gleby, a rolnicy uzyskują ruń o wysokiej wartości paszowej dla przeżuwaczy zawierającą 0,7% wapnia w suchej masie. Wraz z dobrym odżywieniem roślin wapniem wzrasta w nich zawartość innych składników mineralnych,  zwłaszcza fosforu i magnezu. Pierwiastki te są niezbędne dla prawidłowego rozwoju układu kostnego i mięśniowego zwierząt. Pod wpływem wapnia wzrasta strawność hemicelulozy i zwiększa się pobieranie paszy przez zwierzęta. Wapnowanie użytków zielonych wapnem Polcalc III Generacji lub granulatem SuperMag jest konieczne nie tylko na zaniedbanych obiektach lecz także na łąkach i pastwiskach prawidłowo użytkowanych. Ponieważ w naturalny sposób na takich stanowiskach dochodzi do obniżenia odczynu gleby oraz zmniejszenia zawartości wapnia i magnezu w glebie w wyniku ich pobrania przez wysokowartościowe trawy i rośliny bobowate lub ich wypłukania na lżejszych glebach. Na zadbanych, prawidłowo użytkowanych  użytkach zielonych zalecamy coroczne stosowanie dawki 300-500 kg·ha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji  lub SuperMag na użytkach o niskiej zawartości przyswajalnego magnezu.

Informacje na temat zakupu granulowanych nawozów wapniowych:
Polcalc III Generacji 
mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 880-880-801

Aktualności

Zainteresują cię również

arrowPrev
arrowNext
Wszystkie wpisy