Wapno węglanowe granulowane. Dobre nawozy wapniowe granulowane

Kujawit

Wapno nawozowe węglanowe Kujawit

Wapno nawozowe węglanowe Kujawit charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością wapnia (45-53 CaO). Polecany szczególnie na gleby lekkie i średnie.

Korzyści z zastosowania produktu

Wapnowanie eliminuje toksyczny glin w glebie. na jego obecność najsilniej reagują rośliny wrażliwe, np. jęczmień. Obecność glinu powoduje: słabe ukorzenienie się roślin, słabe krzewienie, żółknięcie i zasychanie dolnych liści.

Wysoki poziom wapnia wspomaga budowę silnego systemu korzeniowego rośliny czemu sprzyja dostateczna ilość kationów wapnia i wzrost dostępności fosforu, który stymuluje wzrost korzeni w głąb profilu glebowego.

Zmiana pH na bardziej zasadowy sprzyja tworzeniu struktury agregatowej gleby i tym samym poprawia warunki wodno-powietrzne, co w konsekwencji przekłada się na poprawę warunków wzrostu korzeni, lepsze przemieszczanie się wody i składników pokarmowych w glebie.

Wapnowanie wpływa na wzmożoną aktywność biologiczną gleby pH powyżej 6,0-6,5 sprzyja procesom uwalniania składników mineralnych z resztek roślinnych i nawozów naturalnych, a także zwiększa aktywności mikroorganizmów utleniających azot amonowy.

Gleby bogate w wapń wykazują lepszą gospodarkę składnikami pokarmowymi rośliny dobrze ukorzenione pobierają te składniki z głębszych warstw profilu glebowego.

Parametry techniczne

Kujawit
Parametry chemiczne
CaCO3 (węglan wapnia)
80,34 - 92,56
CaO (tlenek wapnia)
45 - 52
Inne mikroelementy
miedź, mangan, cynk
Parametry fizyczne
Przesiew <2 mm
ok. 94
Przesiew <0,5 mm
ok. 54
Przesiew <0,125 mm
-
Barwa
jasnoszara/biała

Zastosowanie

Kujawit jest szczególnie efektywny na glebach lekkich i średnich, dzięki wysokiej zawartości wapnia sprawdza się na glebach zwięzłych.

Charakterystyka produktu

Cechy produktu

Nazwa handlowa: KUJAWIT
Synonim: Wapno nawozowe
Nazwa chemiczna: Węglan wapnia / skała wapienna
Nr CAS: 471-34-1 / nie dotyczy
Nr WE: 207-439-9
Nr indeksowy: Nie dotyczy
Nr rejestracji: Nie dotyczy – substancja zwolniona z rejestracji na podstawie załącznika V rozporządzenia

Warunki stosowania

Skała wapienna – węglan wapnia nr CAS 471-34-1, nr WE 207-439-9. Substancja nie zawiera zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska. Skała wapienna niezawierająca magnezu. Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu. Nie przechowywać w pobliżu kwasów.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Pył może powodować podrażnienie dróg oddechowych, mechaniczne podrażnienie oczu i skóry.

Opakowanie i przechowywanie

Wapno nawozowe Kujawit dostępne jest luzem. Należy je przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu. Nie przechowywać w pobliżu kwasów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z infolinią
Działu Handlu:

880 880 801

Zapoznałem się
Nasza strona korzysta z plików cookies generowanych w jedynie w celach pomiarów statystycznych. Jeżeli nie zablokujesz plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, to tym samym zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.