Wapno nawozowe POLCALC III GENERACJI (25 kg)Najważniejsze cechy:

 • 93-98% CaCO3
 • Wilgotność 5% +- 2%
 • Najskuteczniejszy, najbardziej wydajny i najlepszy nawóz na rynku do odkwaszania gleb
 • Najefektywniej podnosi PH gleby
 • Działa natychmiastowo
 • Dzięki odpowiedniej granulacji daje się łatwo rozsiewać na polu, podobnie jak inne nawozy granulowane
 • Dostępny w małym worku 25 kg
 • Nawóz całkowicie ekologiczny, pochodzenia naturalnego, powstały ze zmielenia i zgranulowania skał wapiennych Jury Krakowsko-Częstochowskiej
 • W żaden sposób nie szkodzi glebie i roślinom
 • Nie ulega przeterminowaniu

O produkcie

Wapno węglanowe granulowane POLCALC III GENERACJI to nawóz wysokoreaktywny o najwyższych parametrach odkwaszających i bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Produkt ten powstaje wskutek specjalistycznego przerobu skał wapiennych i jest zaliczony wg klasyfikacji opublikowanej w Ustawie z dnia 26 lipca 2000 roku do odmiany 04 i 05, czyli najbardziej wartościowej formy- z punktu widzenia nawożenia w rolnictwie. Odmiana 04 w s.m. lub 05* charakteryzuje się najwyższą zawartością przeliczeniową CaO i wynosi ponad 50 %. Skład chemiczny produktu to 92-98% +/- 5% CaCO3 w suchej masie oraz wilgotność od 7,5 do 3,9% pozostały skład to: związki krzemu, magnezu, molibdenu i żelaza. Nawóz ten nie zawiera metali ciężkich takich jak ołów i kadm wg. normy określonej w ustawie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dz.U. z 2004 r., nr 236, poz. 2369. Granulki mają rozmiar od 2 do 6mm. Parametry rozdrobnienia cząstek odpowiadają kredzie technicznej o specjalnych parametrach wykorzystywanej w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu. Najdrobniejsze frakcje mierzone są w mikronach (od 5 do 150μm ). Dzięki temu ma to bezpośrednie przełożenie na szybkość i efektywność procesów przenikania do gleby i sytemu korzeniowego roślin. Nawóz polecany przez ekspertów! Daje natychmiastowy efekt, szczególnie w systematycznym i zrównoważonym stosowaniu.

Specyfikacja produktu


 • Zawartość węglanu wapnia w s.m. (kredy) CaCO3:
  93-98%
 • Zawartość magnezu wysokoreaktywnego MgCO3:
  < 5%
 • Zawartość pozostałych mikroelementów i wody:
  7,5-3,9%
 • Reaktywność całkowita:
  100%
 • Rozdrobnienie cząstek:
  50% < 20 mikronów ; 100% <150 mikronów
 • Uziarnienie:
  od 2mm do 6mm
 • Postać:
  granulowana sucha
 • Opakowanie:
  Big-Bag 500kg z wkładką foliową zabezpieczającą przed wilgocią oraz worek 25 kg na palecie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z infolinią
Działu Handlu:

880 880 801Zobacz pozostałe produkty:
Wapno nawozowe POLCALC III GENERACJI (big-bag)Polcalc AgroluzWapno nawozowe niegranulowane