Wapno magnezowe granulowane

Polcalc

Wapno magnezowe granulowane SuperMag 25 kg – innowacja, ekologia i skuteczność w jednym

SuperMag jest wysokoreaktywnym nawozem wapniowym przeznaczonym do błyskawicznego podnoszenia odczynu pH gleby oraz skutecznego uzupełnienia niedoborów magnezu. Produkt składa się z granulowanej mączki wapiennej i mączki dolomitowej – wapń całkowity 40 % CaO i 8 % MgO (odmiana 07 wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.).

Korzyści z zastosowania produktu

Skuteczny, wydajny i jeden z najlepszych nawozów na rynku do odkwaszania gleb

Skutecznie uzupełnia niedobory magnezu

Działa natychmiastowo i efektywnie podnosi pH gleby

Zobojętnia toksyczny glin, pozytywnie wpływa na chemię gleby

Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takimi jak mocznik czy saletrzak, poprawiając efekty ich działania

Oferuje możliwość zastosowania pogłównego w systemie całorocznym

Zawiera makro i mikroelementy: żelazo, mangan, bor, miedź, cynk, molibden, nikiel

Produkt posiada Świadectwo kwalifikacji do stosowania w uprawach ekologicznych IUNG Puławy

Parametry techniczne

Parametry chemiczne:
Rozdrobnienie cząstek:
45% poniżej 20 mikronów; 85% poniżej 90 mikronów
Uziarnienie:
2 – 6 mm
Parametry fizyczne:
Zawartość tlenku wapnia w s.m. CaO:
40%
Zawartość tlenku magnezu w s.m. MgO:
8%
Zawartość wody:
7% +/- 2
Reaktywność całkowita:
65%
Liczba zobojętniania:
50%

Charakterystyka produktu

Cechy produktu

Nazwa handlowa: SuperMag

Synonim: Wapno nawozowe węglanowo-magnezowe
granulowane

Nazwa chemiczna: Węglan magnezu
SuperMag to wysokoreaktywny nawóz wapniowy z magnezem w postaci granulatu o najwyższych parametrach odkwaszających, przeznaczony do efektywnego podnoszenia odczynu pH gleby i zaopatrzenia roślin w wapń i magnez. Produkt powstaje wskutek specjalistycznego przerobu i jest zaliczony do typu PFC-2 wg klasyfikacji opublikowanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1009 z dn. 5 czerwca 2019 r. Nawóz CE charakteryzuje się wyższą zawartością przeliczeniową tlenku wapnia, która wynosi 40 % CaO i 8 % MgO w suchej masie. Pozostały skład nawozu to: związki krzemu, magnezu, molibdenu i żelaza.

Warunki stosowania

Produkt należy wysiewać, podobnie jak inne nawozy granulowane, przy pomocy standardowych rozsiewaczy rolniczych.

W wyniku testów stwierdzono, że w przypadku zdecydowanej większości rozsiewaczy dostępnych na polskim rynku, nawóz cechuje się doskonałymi parametrami wysiewu.

W razie stosowania rozsiewaczy o dużej ładowności i małym kącie konieczne jest zwiększenie otworu przepustnicy oraz zwiększenie prędkości ciągnika. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwości „zawieszania” się nawozu. Jeśli do tego dojdzie należy wstrząsnąć koszem w celu odblokowania spustu. W przypadku powtarzających się problemów należy wyczyścić kosz zasypowy przed ponownym załadunkiem nawozu oraz zmniejszyć jego jednorazową ilość (np. do 1 tony).

Wałek przekaźnika mocy musi być uruchomiony dopiero w momencie rozpoczęcia wysiewu nawozu – jeżeli wałek uruchomimy przed rozpoczęciem wysiewu – łopatki rozsiewacza zmielą granulki do postaci mączki i zablokują spust powodując problemy z wysiewem i nadmierne pylenie podczas rozsiewania.

Doświadczenia prowadzone przez producenta wskazują, że zastosowanie się do powyższych wskazówek pozwala na uniknięcie problemów z wysiewem – szczególnie gdy dawka nawozu jest mniejsza niż 500 kg na 1 hektar.

SuperMag produkowany jest w technologii całkowicie ekologicznej – bez użycia klejów oraz innych „polepszaczy”. Substancją wiążącą granulki jest woda. Dzięki temu nawóz charakteryzuje się wysoką reaktywnością. Oznacza to, że bezpośrednio po trafieniu do gleby, wiążąc się z zawartą w niej wodą, granulki ulegają rozpadowi oraz wchodzą w reakcję z roztworem glebowym. Uwolnienie dobroczynnych substancji mineralnych następuje więc błyskawicznie. Każda granulka produktu ma ogromny potencjał odkwaszania. Testy laboratoryjne wskazują, że pozwala ona na odkwaszenie około 0,5 kg gleby z pH 4 do pH7! Aby właściwie wykorzystać ten potencjał należy pamiętać o kilku wskazówkach. SuperMag zaleca się stosować „pod agregat” lub pogłównie!

Dla zachowania prawidłowości procesu odkwaszania granulat powinien zostać równomiernie rozsiany po wyrównanej powierzchni pola. Pod wpływem wilgoci następuje wówczas rozpad nawozu, który wraz z  wodami opadowymi równomiernie płucze i odkwasza cały profil glebowy. Podkreślmy, że nie powoduje to jakichkolwiek strat substancji czynnych powodowanych parowaniem lub powstanie zagrożeń dla roślin; stąd możliwość zastosowania pogłównego i wprost na użytki zielone. Wysianie nawozu „pod orkę” zmniejsza korzyści płynące z jego zastosowania! Radykalnie pogarsza się wówczas równomierność procesu odkwaszania gleby i opóźnia się proces rozpadu granulek.

Termin wysiewu

Nawóz można stosować całorocznie w zależności od potrzeb uprawy.

Wielkość dawek

Wielkość dawek określa TABELA WAPNOWANIA UPRAW. Dla większości upraw i gleb w Polsce dawki wynoszą od 500 kg do 1000 kg na 1 hektar.

Mieszanie z innymi nawozami

Produkt można bez obaw mieszać z innymi nawozami granulowanymi oraz innymi nawozami (pylistymi) za wyjątkiem: obornika, nawozów fosforowych i nawozów zawierających amonową wersję azotu.
Opakowanie i przechowywanie: Nawóz CE SuperMag jest pakowany w workach 25 kg na palecie z wkładką foliową zabezpieczającą przed wilgocią. Należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu, pod zadaszeniem. Najlepiej chronić przed wpływem opadów atmosferycznych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z infolinią
Działu Handlu:

880 880 801

Zapoznałem się
Nasza strona korzysta z plików cookies generowanych w jedynie w celach pomiarów statystycznych. Jeżeli nie zablokujesz plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, to tym samym zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.