NOWOŚĆ

Sanitec
dla koni




Preparat dezynfekcyjny przeznaczony do suchej dezynfekcji stajni i zagród. Sanitec jest suchym produktem biobójczym przeznaczonym do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscu przebywania koni. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

Produkt należy rozsypywać w stajniach, boksach, miejscach przebywania koni, z uwzględnieniem narożników boksów. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca zawilgocone, w których konie pobierają wodę i pokarm, w sekcji ze ściółką oraz w miejscach oddawania odchodów.




Instrukcja stosowania:


Masz pytania?

Skontaktuj się z infolinią:
lub napisz na adres:

880-900-920 sanitec@polcalc.pl




Zobacz inne produkty z grupy Sanitec:


Sanitec dla drobiu

Sanitec dla zwierząt domowych

Sanitec dla bydła

Sanitec dla trzody chlewnej

Sanitec dla zwierząt futerkowych

Sanitec dla gołębi



Zobacz pozostałe produkty:




AgroLuz Calcium Wapno węglanowe



NIESORT wapno nawozowe



Wapno magnezowe SuperMag (big-bag)



Wapno magnezowe SuperMag (25kg)



Wapno nawozowe POLCALC III GENERACJI (25 kg)



Wapno nawozowe POLCALC III GENERACJI (big-bag)