Porady ekspertówdr inż. Piotr Mirosław Szulc

880-880-922

Masz pytania? Skorzystaj ze skrzynki eksperta, który postara się jak najszybciej
odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie!

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że

 • Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Polcalc Nawozy Wapniowe sp. z o.o. siedzibą w Łodzi (90-318), ul. Sienkiewicza 82/84, KRS 0000904298, (dalej jako: „ADO”).
 • Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych jest p. Krzysztof Radtke - Inspektor Ochrony Danych, e-mail pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafarge.com.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  2. marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO środkami komunikacji elektronicznej (e-mail),
  po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • ADO nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody.
 • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.