Co nowego w POLCALC?

Rośnie znaczenie wykorzystania nawozów wapniowych


Rosną koszty nawożenie mineralnego roślin uprawnych, gdyż są uzależnione od rosnących cen gazu. Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, zmniejszające kwasowość gleby mogą być niezbędne do zwiększenia efektywności produkcyjnej i kosztowej polskich upraw.

Wzrastające ceny nawozów mineralnych oraz znaczne ograniczenie produkcji nawozów azotowych wpływają na opłacalność produkcji roślinnej opartej na nawożeniu mineralnym roślin. Dodatkowo na obniżenie opłacalności wpływa spadek cen skupu zbóż średnio o 11% pomiędzy majem a sierpniem tego roku oraz rzepaku o ok. 30%. Tak trudna sytuacja wpływa na znaczne zmniejszenie zakupów nawozów przez rolników. Stosowanie niższych dawek nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, może wpłynąć na spadek plonów roślin uprawnych w przyszłym roku.

Sposobem, który może przyczynić się do poprawy tej sytuacji jest uregulowanie odczynu gleby przez zastosowanie wysokoreaktywnych węglanowych nawozów wapniowych lub wapniowo-magnezowych. Uregulowanie odczynu gleby wpływa  znacząco na wzrost wykorzystania i pobrania przez rośliny pierwiastków mineralnych (azotu, fosforu, potasu i magnezu) z gleby i zastosowanych nawozów mineralnych. Jak podaje Krysztoforski (2019)  bardzo znaczny spadek zdolności pobierania składników pokarmowych przez rośliny występuje, gdy odczyn gleby spadnie poniżej pH 5,5. Jak wykazały badania Deja i Remarczyk (2018) poprzez uregulowanie odczynu gleby można uzyskać przyrost plonów: pszenicy i jęczmienia o 15-30%, żyta i owsa o 10-15%, rzepaku o 15-30%  a kukurydzy o 33-70%. W szczególności wapnowanie jest konieczne w celu poprawienia żyzności gleb kwaśnych, gdyż jest ono jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszeniu gleby. Wykazano, że uregulowanie odczynu gleby poprzez jej wapnowanie wpływa korzystnie na zwiększenie liczby pożytecznych bakterii glebowych. W glebach o lekko kwaśnym odczynie (pH 6,0-6,5) znacząco zwiększa się zawartość bakterii z rodzaju Azotobacter i Clostridium pasterianum asymilujących wolny azot z powietrza (Krysztoforski 2019). Mogą one dostarczyć roślinom nawet do 30 kg N˖ha-1, które przyczyni się do wzrostu plonów roślin uprawnych.  Dlatego szczególnie istotne obecnie, przy ograniczonej produkcji nawozów azotowych, jest stosowanie węglanowych nawozów wapniowych o wysokiej reaktywności. Dopiero wtedy warto jest wzbogacić glebę o składniki pokarmowe zawarte w nawozach mineralnych lub organicznych.

Wapno nawozowe z oferty Lafarge jest naturalnym produktem wysokiej jakości, który można stosować na wszystkich rodzajach gleb, a także w rolnictwie ekologicznym. Szczegółowych informacji dotyczących nawozów i ich korzystnego wpływu na właściwości gleby można uzyskać na www.polcalc.pl oraz www.lafarge.pl/wapna-nawozowe

Więcej w rozmowie o wapnowaniu z dr inż. Piotrem Szulcem, Głównym Specjalistą ds. Agronomii: Wapnowanie – YouTube


Zobacz relacje z innych wydarzeń:


Zapoznałem się
Nasza strona korzysta z plików cookies generowanych w jedynie w celach pomiarów statystycznych. Jeżeli nie zablokujesz plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, to tym samym zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.