Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami w wybrany przez Ciebie sposób. Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz do nas:

Sekretariat Zarządu:
795 195 954
sekretariat@polcalc.pl

Dział handlu:
880 880 801
polcalc@polcalc.plDbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że

 • Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych Polcalc sp. z o.o. siedzibą w Łodzi (90-318), ul. Sienkiewicza 82/84, KRS 0000340179, (dalej jako: „ADO”).
 • Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych jest p. Monika Langa-Kobus, e-mail langa-kobus@polcalc.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  2. marketingu produktów i usług oferowanych przez ADOśrodkami komunikacji elektronicznej (e-mail),
  po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • ADO nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody.
 • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Możesz zadzwonić również na
infolinię Działu Handlu:
880 880 801