Zarząd Fundacji

 

Rada Fundacji

Anna Latowska
Przewodniczący Rady Fundacji

Tomasz Czerwiec
Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

Michał Góra
Prezes Zarządu