Misja Fundacji

Można wylać setki dobrze brzmiących słów o społecznej odpowiedzialności biznesu, można też po prostu pomagać. Niemal od początku istnienia Polcalc sp. z o.o. staraliśmy się, aby nasz sukces biznesowy miał również swoją społeczną stronę. Dla Właścicieli, Zarządu i Pracowników Firmy oczywiste było, że pomoc tym najbardziej potrzebującym powinna być znakiem rozpoznawczym naszej Spółki, a jednocześnie silnym potwierdzeniem związków ze społecznością Lubienia Kujawskiego i okolic.

Tylko w roku 2019 wsparliśmy w różny sposób m.in.: Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Klub Sportowy Lubienianka, Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, miejscowy Klub Abstynenta i Lubieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Barka”, Żłobek Samorządowy, Szkołę Podstawową w Kanibrodzie, Koło Pszczelarzy w Lubieniu Kujawskim, Dom Dziennego Pobytu „Senior+” w Lubieniu Kujawskim i wiele, wiele innych inicjatyw.

Podkreślić trzeba, że nasza pomoc nie miała jedynie charakteru materialnego, ale pozwalała również na integrację i aktywizację pracowników naszej Spółki wokół spraw uznawanych za najistotniejsze.

Rozwijająca się działalność charytatywna zrodziła w nas pomysł na jej usystematyzowanie poprzez powołanie do życia FUNDACJI POLCALC POMAGA. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to w niedalekiej przyszłości nie tylko na podtrzymanie dotychczasowej skali wsparcia ze strony Spółki, ale również jej rozszerzenie. Mamy ambicję, aby w niedalekiej przyszłości nasza Fundacja była prawdziwym inkubatorem wsparcia dla tych najbardziej potrzebujących pomocy.

Seweryn Rzepecki
Prezes Polcalc Sp. z o.o.
Michał Góra
Prezes Fundacji Polcalc Pomaga