15-04-2020

Artykuły

Pobierz PDF Wapnowanie konopi siewnej


Konopie siewne (Cannabis sativa L.) są jednoroczną rośliną z rodziny Cannabinaceae znaną od czasów starożytnych. Pierwsze wzmianki o konopi zostały znalezione w Memfis. Były one  wyryte na kamieniach piramidy i są datowane na około 2350 r. p.n.e. (Kędzia i in. 2016). Natomiast pierwsze wzmianki o uprawie tej rośliny w Europie pochodzą ze stanowiska archeologicznego zlokalizowanego w okolicach obecnego Stuttgartu w Niemczech. Znaleziono tam urnę zawierającą nasiona i liście konopi datowaną na 500 r. p.n.e. (Kaniewski i in. 2017). W Polsce pierwsze pisane wzmianki o  medycznym wykorzystaniu konopi zostały sporządzone w XVII wieku przez Szymona Syreńskiego – lekarza, botanika oraz profesora Akademii Krakowskiej.  Na przełomie XIX i XX wieku roślina ta była w naszym kraju powszechnie uprawiana prawie w każdym gospodarstwie. Wyrabiano z niej tkaniny i szyto odzież. Jeszcze w latach 60 minionego wieku areał uprawy konopi siewnej w Polsce wynosił około 30 tys. ha.  W kolejnych latach areał uprawy tej rośliny malał i obecnie wynosi on około 800-1000 ha (Kaniewski i in. 2017, Rocznik Statystyczny Rolnictwo 2018). Zasady  uprawy konopi siewnej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz. U. nr 179, poz. 1485. Ustawa ta określa między innymi maksymalną dopuszczalną zawartość substancji psychotropowej – Δ9-tetrahydrokannabinolu w konopi, która nie może przekroczyć 0,2% (Mańkowska i in. 2015). Obecnie konopie siewne (Cannabis sativa L.) są uprawiane w celu pozyskiwania nasion i włókna (Fot.1), które jest wykorzystywane przez przemysł włókienniczy oraz do produkcji wyrobów pozawłókienniczych wykorzystywanych w budownictwie, motoryzacji, w przemyśle papierniczym i kompozytowym. Roślina ta jest również wykorzystywana do fitoremediacji gleb antropologicznie zanieczyszczonych. Nasiona konopi zawierają: witaminę E, żelazo, wapń, cynk, fosfor i magnez. Witamina E wpływa na elastyczność naczyń krwionośnych, poprawia krążenie krwi, obniża ryzyko wystąpienia miażdżycy. Jest przeciwutleniaczem zabezpieczającym między innym kwasy tłuszczowe omega-3 przed utlenieniem. Nasiona konopi siewnej zawierają około 20-25% białka 28-35% oleju, w którym występują znaczące ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych niezbędnych dla zdrowia człowieka. Pozyskiwane z nasion oraz wiech olej i olejki eteryczne są wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, rolnictwie, weterynarii (Burczyk 2016, Kędzia i in. 2016).  Badania naukowe wykazały również, że olej i olejki eteryczne mają właściwości prozdrowotne i lecznicze.  Wykazują one działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe, uspokajające, antydepresyjne, przeciwwymiotne, przeciwcukrzycowe, przeciwmiażdżycowe, przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybowe i przeciwwirusowe (Das i Mishra 2011; Kędzia i in. 2016; Lancz i in. 1991; Monika i in. 2014; Radwan i in. 2009; Sharma i in. 2014). Korzystne farmakologiczne działanie konopi siewnej przyczyni się prawdopodobnie do zwiększenia areału uprawy tej rośliny w Polsce i innych krajach na świecie.

Fot.1. Plantacja nasienna konopi włóknistej cv. Henola. Typowa wiecha tej odmiany przeznaczona do zbioru nasion (www.ior.poznan.pl/plik,3701,metodyka-integrowanej-ochrony-konopii-pdf.pdf)

Fot.1. Plantacja nasienna konopi włóknistej cv. Henola. Typowa wiecha tej odmiany przeznaczona do zbioru nasion (www.ior.poznan.pl/plik,3701,metodyka-integrowanej-ochrony-konopii-pdf.pdf)

Do uprawy konopi siewnej nadają się gleby żyzne, zasobne w składniki pokarmowe, o dobrej strukturze, łatwo ogrzewające się, o uregulowanych stosunkach wodnych i pH gleby oraz zasobne w wapń. Zawartość tego pierwiastka  w glebie powinna wynosić 800-1000 mg Ca·dm-3. Natomiast optymalny odczyn gleby  przeznaczonej pod uprawę konopi siewnej powinien być obojętny tub zasadowy – pH 7,0 do pH 7,6 (Wójtowicz i in. 2018). Gleby o pH 6,0 i niższym należy zwapnować w celu podwyższenia odczynu do optymalnego. Zabieg wapnowania gleby należy wykonać w okresie jesiennym. Wielkość dawki wapna należy ustalić na podstawie wyników analizy próbek glebowych wykonanych w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej lub innym akredytowanym laboratorium wykonującym analizy chemiczne gleby. W przypadku braku aktualnych wyników analiz na glebach zakwaszonych zaleca się zastosowanie węglanowego wapna pylistego Polcalc AgroLuz Calcium w dawce 2,0 – 2,5 t·ha-1 (gleby lżejsze) lub 3,0-3,5 t·ha-1(gleby cięższe). Nawóz ten należy dokładnie wymieszać z warstwą orną gleby. Stosujemy go pod podorywkę lub orkę zimową. Nie należy stosować wapna Polcalc AgroLuz Calcium w przypadku zastosowania obornika lub innego nawozu naturalnego. Wówczas należy po przeoraniu nawozu odczekać około 8-10 tygodni i wysiać na wierzch gleby węglanowe wapna granulowane Polcalc III Generacji lub SuperMag (w przypadku stwierdzenia niskiej zawartości magnezu w glebie) w dawce 600-1000 kg·ha-1. Wspomniane nawozy granulowane stosujemy również  w przypadku gleb, których odczyn nieznacznie odbiega od optymalnego dla konopi siewnej w dawce nie wyższej niż 1000 kg·ha-1. Wówczas Polcalc III Generacji i/lub SuperMag wysiewamy po wykonaniu orki zimowej na pole gdy pozwalają na to warunki glebowe i klimatyczne (brak okrywy śnieżnej, wierzchnia 5 cm warstwa gleby w dzień rozmarza, a poniżej jest zamarznięta).  Jeżeli zabiegu wapnowania nie wykonano w okresie jesiennym czy zimowym wówczas węglanowe wapno granulowane Polcalc III Generacji lub granulowane węglanowe wapno magnezowe SuperMag (w przypadku stwierdzenia niskiej zawartości magnezu w glebie) można wysiać w dawce 600-1000 kg·ha-1 na początku marca, na 3-4 tygodnie przed planowanym wysiewem nawozów zawierających azot w formie amonowej lub amidowej oraz fosfor. Zachowanie tego kilkutygodniowego odstępu między tymi nawozami jest konieczne ponieważ produkowane przez nas wapna granulowane Polcalc III Generacji i SuperMag charakteryzują się 100% reaktywnością wynikającą z innowacyjnej metody ich produkcji. Są one produkowane z rozdrobnionej maczki wapiennej – Polcalc III Generacji i bi calc+ lub magnezowej SuperMag, przy czym 50 % cząstek mączki ma średnicę mniejszą niż 0,02 mm. Stopień rozdrobnienia mączki wpływa na aktywność chemiczną i szybkość rozpuszczenia w środowisku glebowym. Im więcej frakcji pylistej zawiera nawóz tym bardziej zwiększa się jego powierzchnia reakcji z roztworami glebowymi. Następnie mączki poddane są procesowi granulacji, a uzyskane granule nawozów Polcalc III Generacj, bi calc+ i SuperMag mają wielkości 2–8 mm (Ryc. 1.). Wspomniane wyżej węglanowe wapno granulowane bi calc+ zawiera 93-98% CaCO3 oraz pożyteczne bakterie z rodzaju Bacillus sp. w koncentracji 200×106 JTK w każdym gramie nawozu stosujemy na glebach o słabej aktywności biologicznej, w których rozkład resztek roślinnych zachodzi bardzo wolno. Bakterie z rodzaju Bacillus sp. zawarte w bi calc+ przyspieszają procesy rozkładu substancji organicznej na prostsze związki dostępne dla konopi siewnej. Granulowane wapno węglanowe bi calc+ jest całkowicie bezpiecznym nawozem zarówno dla zwierząt., roślin jak i organizmów glebowych. Granulowanych nawozów wapiennych produkowanych przez Polcalc Sp. zo.o. nie powinno się stosować pod pług ponieważ głębsze ich przykrycie glebą znacznie ogranicza funkcję odkwaszającą i nawozową.

Wapnowanie konopi siewnej

Na nawozy Polcalc Sp. z o.o. można uzyskać dopłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pt: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Informacje o dystrybutorach granulowanych nawozów wapniowych:
Polcalc III Generacji, bi calc+ oraz SuperMag mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 880-880-801

Pozostałe artykuły: