17-03-2020

Artykuły

Pobierz PDF Państwowe dopłaty do wapnowania gleb kwaśnych


Szanowni Rolnicy!!!

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb rolnicy mogą składać od 01.08.2019r we właściwych Okręgowych Stacjach Chemiczno– Rolniczych. Programem wsparcia są objęte użytki rolne, które na podstawie wyników analizy chemicznych próbek glebowych wykonanych przez OSChR mają odczyn kwaśny tj. pH 5,5 i niższy. Program ten jest szczególnie ważny, gdyż ocenia się, że 72% użytków rolnych Polski jest w różnym stopniu zakwaszonych (b. kwaśne 12%, kwaśne 25%, lekko kwaśne 35%). Przy czym gleby bardzo kwaśne i kwaśne stanowią 37% gleb użytkowanych rolniczo. Decyzję o wyborze wapna nawozowego rolnik powinien podejmować w oparciu o aktualne wyniki badań próbek gleby i zalecenia nawozowe wykonane przez OSChR. Należy pamiętać, że na gleby kwaśne o niskiej zawartości magnezu zawsze stosujemy węglanowe wapno magnezowe SuperMag, które zawiera 55% CaCO3 oraz 42% MgCO3. Nawóz ten jest produkowany z rozdrobnionej maczki magnezowej, przy czym 50% cząstek ma średnicę mniejszą niż 0,02 mm. Stopień rozdrobnienia mączki wpływa na aktywność chemiczną i szybkość rozpuszczenia w środowisku glebowym. Im więcej frakcji pylistej zawiera nawóz wapniowo-magnezowy tym bardziej zwiększa się jego powierzchnia reakcji z roztworami glebowymi. Mączka magnezowo-wapienna jest następnie poddana procesowi granulacji, a uzyskane granule nawozu SuperMag o wielkości 2–8 mm umożliwiają jego równomierny wysiew. Nawóz ten zastosowany w dawce 500-1000 kg/ha podnosi odczyn gleby oraz zwiększa zawartość magnezu przyswajalnego, który w roślinie spełnia szereg ważnych funkcji fizjologicznych. Pierwiastek ten reguluje intensywność fotosyntezy, ponieważ warunkuje zawartość chlorofilu w liściach. Magnez decyduje także o przemianach energetycznych w roślinie, syntezie węglowodanów, tłuszczów i białek oraz transporcie asymilatów, ogranicza zawartość azotanów. Wykazano, iż magnez pobudza rozwój systemu korzeniowego i procesy pobierania przez rośliny składników pokarmowych z gleby.

SuperMag dzięki wysokiej zawartości łatwo dostępnego wapnia i magnezu wpływa na szybkie podwyższenie odczynu gleby i wzrost przyswajalności makropierwiastków co przyczynia się do poprawy jakości oraz wzrostu plonów roślin uprawnych.

W przypadku gleb kwaśnych o wysokiej zawartości magnezu wskazane jest zastosowanie granulowanego wapna węglanowego Polcalc III Generacji, które zawiera do 98% CaCO3. Nawóz ten jest produkowany z bardzo rozdrobnionego wapienia jurajskiego, przy czym 50% cząstek mączki wapiennej ma średnicę mniejszą niż 0,02 mm. Mączka następnie poddawana jest procesowi granulacji. Dlatego Polcalc III Generacji korzystnie wpływa na poprawę odczynu gleby zaraz po rozpuszczeniu granul nawozu.

SuperMag oraz Polcalc III Generacji są nawozami granulowanymi o 100% reaktywności. Są to nawozy węglanowe całkowicie bezpieczne dla roślin i środowiska glebowego które można stosować przedsiewnie oraz pogłównie na rosnące rośliny zarówno w okresie jesiennym jak i wiosennym. Wysiew nawozów granulowanych „pod orkę” zmniejsza korzyści płynące z ich zastosowania. Ponieważ pogarsza się wówczas równomierność procesu odkwaszania gleby i opóźnia się proces rozpadu granulek. Dobór dawki nawozów należy dokonać w oparciu o wyniki badań próbek glebowych oraz tabele dawkowania nawozów w systemie SuperMag i Polcalc III Generacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych produktach zapraszamy na www.polcalc.pl oraz kontaktu z naszymi dystrybutorami na terenie Polski.

Więcej informacji:

Zakup wapna – https://polcalc.pl/opiekunowie-regionalni/

Masz pytania? Zadzwoń: 880 880 801

Pozostałe artykuły: