Artykuły


Wpływ wapnia i wapnowania na plonowanie roślin

Wapń jest dominującym kationem zarówno w kompleksie sorpcyjnym, jak i roztworze glebowym gleb uprawnych. O zawartości wapnia w glebie decyduje […]

Więcej

BADANIE GLEBY – porady dla Rolnika

Pomimo tego, że na polach króluje już prawie wiosna, a ziemia jest jeszcze czasem lekko zamarznięta, już teraz warto pomyśleć o jej przebadaniu.  […]

Więcej

SuperMag innowacja w wapnowaniu gleby

W celu szybkiego zaopatrzenia roślin w magnez firma Polcalc wprowadza na rynek nowy INNOWACYJNY nawóz wapniowo-magnezowy o nazwie SuperMag, który […]

Więcej

Nowy, innowacyjny produkt bi calc+

bi calc+ to wysokoreaktywne granulowane wapno węglanowe z dodatkiem bakterii z rodzaju Bacillus. Plonowanie roślin uprawnych w znacznej mierze zależy […]

Więcej

Znaczenie wapnia i magnezu w uprawie tytoniu

WAPNOWANIE UPRAWY TYTONIU  Tytoń najlepiej plonuje na glebach o odczynie kwaśnym i słabo kwaśnym o pH 5,1–6,5. Jeżeli odczyn gleby […]

Więcej

MAGNEZ i jego rola w uprawach

Gleby w Polsce są ubogie w magnez, na co wskazuje ponad 60% gleb mieszczących się w klasie zasobności niskiej. Dla pełnego wykorzystania potencjału plonowania oraz osiągnięcia zamierzonej jakości naszego […]

Więcej

Podstawy wapnowania

Wapnowanie wg. naszego eksperta czyli najczęściej zadawane pytania o wapno i nawozy wapniowe. KROK 1, CZYLI KRÓTKO O WAPNOWANIU 1. […]

Więcej

Zakwaszanie to proces ciągły

Polscy rolnicy są przyzwyczajeni do tezy, że wapno „działa” kilka lat. Nic dziwnego, stosowanie nie do końca rozkruszonych skał o […]

Więcej

Czy kukurydza potrzebuje wapna?

Kukurydza jest najważniejszą rośliną paszową uprawianą w Polsce na kiszonkę i ziarno. Areał uprawy tej rośliny w 2014 roku wynosił […]

Więcej

Zasady skutecznego odkwaszania gleby

Wśród wielu rolników pokutuje jeszcze wiele przestarzałych i zupełnie nieefektywnych metod odkwaszania gleby. Wapno stosuje się bez niezbędnej wiedzy co […]

Więcej