newsSwiperImg
Fertilization
3 January 2024

Znaczenie magnezu dla roślin

Magnez jest jednym z najważniejszych makropierwiastków niezbędnych dla roślin. Badania nad jego zawartością w roślinach rozpoczęto jeszcze przed II wojną światowa. Wykazały one, że poszczególne gatunki roślin różnią się znacząco pod względem jego zawartości. Cooper i Moore (1939) stwierdzili, że do roślin o najwyższej zawartości magnezu należą: bawełna, tytoń, ziemniaki, pomidory, gryka i trzcina cukrowa. […]

Knowledge
7 November 2023

Wpływ wapnia i zabiegu wapnowania na plonowanie roślin

Wapń jest jednym z najważniejszych makropierwiastków niezbędnych dla roślin. Jego zawartość w skorupie ziemskiej wynosi około 3,6% jej masy. Jest ona znacznie wyższa w stosunku do pozostałych makroskładników, tj. potasu, magnezu oraz fosforu.

Knowledge

Pogłówne wapnowanie roślin uprawnych

Rolnictwo jest ważnym działem gospodarki narodowej, który wytwarza około 2,2% polskiego PKB tj. 58356 mln zł. Kwota ta mogłaby być znacząco większa, gdyby poprawić odczyn polskich gleb, z których 9,4 mln ha użytków rolnych wymaga wapnowania.

uprawa pszenicy
Fertilization
26 October 2023

Wpływ wapnowania na wzrost opłacalności uprawy pszenicy

W przypadku konieczności „optymalizacji” nawożenia mineralnego zbóż, a zwłaszcza pszenicy, niezbędne jest uregulowanie odczynu gleby przez zastosowanie wysokoreaktywnych węglanowych nawozów wapniowych.

uprawa pszenicy
Fertilization

Znaczenie wapnowania w uprawie pszenicy

Wapń jest jednym z najważniejszych makropierwiastków nawozowych, który wpływa na poprawę warunków glebowych tj. strukturę gleby, zawartość materii organicznej czy odczyn. Jest on również niezbędny dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych.

Wapnowanie upraw rzepaku
Fertilization
29 August 2023

Wapnowanie w uprawie rzepaku

Jak wykazały liczne badania rzepak ozimy jest szczególnie wrażliwy na kwaśny odczyn gleby, który powoduje słaby rozwój systemu korzeniowego roślin.

Wpływ wapnowania na wzrost opłacalności uprawy rzepaku
Fertilization

Wpływ wapnowania na wzrost opłacalności uprawy rzepaku

Jak zwiększyć plony rzepaku nawet o 15%? Pamiętaj, że wapnowanie znacząco wpływa na przyrosty plonów i wzrost opłacalności produkcji roślinnej.

Agrotechnics
17 July 2023

Wpływ wapna na rozkład słomy  i przyrost próchnicy glebowej

Nawet na najbardziej urodzajnych glebach plony roślin uprawnych mogą być niskie, a uprawa staje się wówczas mało opłacalna. Główną przyczyną takiej sytuacji jest kwaśny odczyn gleby powodujący ograniczenie bioprzyswajalności pierwiastków mineralnych, a nawet ich uwstecznienie.

Fertilization

Znaczenie wapnia i magnezu dla roślin

Planując prawidłowe nawożenie roślin uprawnych należy pamiętać o dostarczeniu im optymalnych ilości wapnia i magnezu.

wapnowanie pola
Knowledge
1 May 2023

Podstawy wapnowania

Wapnowanie według naszego eksperta. Sprawdź najczęściej zadawane pytania o wapno i nawozy wapniowe.

wapnowanie półgłówne
Knowledge
28 April 2023

Wapnowanie pogłówne roślin

Ważnym, a wręcz najważniejszym czynnikiem gleby jest wapnowanie proces, który musi być wykonywany systematycznie.

polcalc wapno granulowane
Fertilization
20 March 2023

Kiedy najlepiej siać wapno granulowane?

Wybierając nawóz wapniowy pod swoje uprawy, należy kierować się jego składem. Najlepsze produkty wytwarzane są z mączki wapiennej.

Knowledge
26 January 2023

Jak uprawiać cebulę, by osiągnąć wysokie plony?

Cebula najlepiej rośnie na glebie, która ma strukturę gruzełkowatą. Powinna mieć dobrze uregulowane stosunki wodno-powietrzne i cieplne.

Knowledge
25 January 2023

Jak nawozić pole pod marchew?

Aby przygotować pole pod uprawę marchwi, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Knowledge
24 January 2023

Jak uprawiać kapustę, by mieć obfite plony?

Kapusta jest warzywem, dla którego najlepsza temperatura wzrostu to ta mieszcząca się w przedziale 15–20 stopni Celsjusza.

Knowledge
9 January 2023

Gleby brunatne i ich występowanie w Polsce

Gleby brunatne występują w Polsce w dużych ilościach, gdyż stanowią około 52% wszystkich gleb w naszym kraju.

Fertilization
6 January 2023

Jak uprawiać pomidory gruntowe?

Prawidłowo wykonana rozsada pomidorów ma bardzo duży wpływ na wzrost sadzonek i ich odporność, co bezpośrednio przekłada się na plonowanie rośliny.

Gardening
5 January 2023

Charakterystyka czarnoziemów w Polsce.

Czarnoziemy są glebami strefowymi. Można je znaleźć w strefie przejściowej klimatu umiarkowanego ciepłego, gdzie roczna suma opadów wynosi od 300 do 500 mm.

Knowledge
2 December 2022

Jak nawozić i uprawiać pszenicę ozimą?

Przed siewem pszenicy trzeba przygotować glebę. Pierwszym zabiegiem, który należy wykonać, jest wapnowanie pola.

Fertilization

Jak uprawiać i nawozić rzepak ozimy?

Rzepak ozimy wymaga odpowiedniego nawożenia. Konieczne jest zapewnienie mu bardzo dużych ilości składników odżywczych.

Knowledge
29 November 2022

Jak nawozić jęczmień ozimy?

Trzeba bardzo starannie podchodzić do nawożenia jęczmienia ozimego. Roślina ta dużo słabiej rozwija swój system korzeniowy

Knowledge
16 November 2022

Gleby występujące w Polsce – które są najżyźniejsze?

Klasy bonitacyjne dzielą gleby m.in. na podstawie ich jakości, położenia, budowy profilu glebowego, odczynu, składu.

Knowledge

Przygotowanie pola pod zboża ozime

Dzięki resztkom pożniwnym można ograniczyć koszta związane z nawożeniem pola nawozami mineralnymi i zwiększyć zasobność gleby w składniki pokarmowe.

Fertilization

Uprawa ziemniaków. Kiedy i czym nawozić ziemniaki?

Najlepsze efekty przynosi uprawa ziemniaków na płaskim terenie. PH gleby powinno wynosić od 5,5 do 6,5.

Knowledge
10 September 2022

Sposoby na poprawienie jakości gleby

Aby zachować równowagę w przyrodzie, należy dbać o zrównoważone gospodarowanie jej zasobami, w tym odpowiednie gospodarowanie glebami.

Fertilization
9 September 2022

Jakie warzywa lubią wapnowanie?

Każdy ogród ma swój własny mikroklimat i właściwości gleby. Zanim zacznie się uprawiać warzywa, warto poznać jej specyfikę.

Knowledge

Płodozmian warzyw. Jakie warzywa sadzić po sobie?

Płodozmian warzyw to nic innego jak sadzenie w określonej kolejności, na tej samej grządce, roślin warzywnych pochodzących z różnych rodzin.

Knowledge
10 August 2022

The influence of lime on straw decomposition and the growth of soil humus

Soil is a crucial element of the biosphere. Its richness in essential, absorbable macronutrients and micronutrients determines the profitability of agricultural, horticultural, vegetable, and fruit growing.

uprawa pszenicy
Fertilization

Rola wapnia w uprawie pszenicy

Gleba, w której zostanie zasiana pszenica, powinna być średnia lub ciężka i zawierać dużo próchnicy. Roślina ta bardzo słabo plonuje na glebach o odczynie poniżej 5,0.

Knowledge

Uprawa rzepaku — dlaczego warto wapnować rzepak?

Najważniejsze w uprawie rzepaku jest zapewnienie odpowiedniego odczynu gleby. Optymalna wartość pH dla tej rośliny wynosi 5,8.

Knowledge
20 July 2022

Jak sprawdzić kwasowość gleby?

Odczyn gleby, czyli tzw. pH, pozwala określić, czy gleba ma charakter kwaśny, czy zasadowy. Każda roślina ma inne wymagania pokarmowe, również te dotyczące pH gleby.

Fertilization
4 July 2022

Inteligentne wapnowanie gleby kluczem satysfakcji z wysokości i jakości plonów

POLCALC III GENERACJI jest dla gleby tym, czym antybiotyk dla ciała człowieka. Można go stosować „na oko”, a można – świadomie w celu osiągnięcia maksymalnie pozytywnych efektów.

Knowledge
1 July 2022

Jakie gleby występują w Polsce?

Gleby bielicowe znajdują się na obszarze 25% powierzchni Polski. Można podzielić je ze względu na stopień zbielicowania na słabe, średnie i silne.

Fertilization
21 June 2022

Uprawa rabarbaru – kiedy, jak i czym nawozić?

Rabarbar najlepiej sadzić w okresie wiosennym lub jesiennym. Najlepsze efekty osiąga się po posadzeniu rabarbaru w okresie między wrześniem a październikiem.

Knowledge
20 June 2022

Wapnowanie jako niezbędny element bezorkowej uprawy gleby

W uprawie bezorkowej wyróżnia się dwa rodzaje uprawy gleby: siew bezpośredni oraz uprawę pasową, czyli tzw. strip-till.

Fertilization
2 June 2022

Uprawa i wapnowanie buraka cukrowego

Zanim przystąpi się do prac związanych z nawożeniem czy wapnowaniem gleby, trzeba wykonać analizę jej składu chemicznego. Najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego pH gleby.

Gardening

Jak wapnować maliny? Uprawa malin

Krzewy malin potrzebują ziemi, która ma charakter obojętny i waha się od 6,2 pH do 6,7 pH. Jest to optymalny zakres kwasowości gleby, w której te rośliny rosną najlepiej.

Knowledge
21 April 2022

Rekultywacja gleby – jakie sposoby są najlepsze?

Każda gleba ma określoną żyzność. Jeżeli jej poziom jest bardzo niski, można go poprawić poprzez zabiegi agrotechniczne i agrochemiczne.

Knowledge
13 April 2022

Wpływ wapnowania na wzrost opłacalności uprawy kukurydzy

Wapno jest jednym z najważniejszych makropierwiastków niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin. Wielu autorów wykazało, że pierwiastek ten nie tylko poprawia odczyn gleby.

Agrotechnics
9 November 2021

Wapnowanie gleby zimą – jak poprawnie je wykonać?

Wapnowanie jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym przyczyniającym się do poprawy warunków glebowych, tj. utrzymania struktury gruzełkowatej gleby

Knowledge
21 October 2021

Produkcja roślinna w Polsce. Czy można zwiększyć jej opłacalność?

Podniesienie odczynu gleby wpływa na opłacalność produkcji roślinnej Przy obecnych cenach nawozów mineralnych, które rosną z tygodnia na tydzień, warto zastanowić się nad znalezieniem złotego środka w planowaniu nawożenia roślin uprawnych. Już od dawna naukowcy zajmujący się agronomią donoszą o znaczącym wpływie odczynu gleby i jonów wapnia na wykorzystanie przez rośliny pierwiastków mineralnych zawartych w […]

Agrotechnics
30 April 2021

Wpływ uziarnienia surowca na wskaźniki jakościowe wapna nawozowego

Wapnowanie to jeden z ważniejszych zabiegów, jakie należy wykonać, by doczekać się dobrych plonów.

Knowledge
10 March 2021

Co robić, by uprawa tytoniu była opłacalna? Korzyści z wiosennego wapnowania

Tytoń (Nicotiana tabacum L.) jest rośliną znaną i cenioną od pokoleń. Pochodzi z Ameryki Południowej, a do Europy został przywieziony przez uczestników wyprawy Kolumba.

Agrotechnics
17 February 2021

Wapnowanie gleb ubogich w magnez – co stosować?

Gleba jest ważnym i istotnym elementem biosfery.

Agrotechnics
27 October 2020

Soil liming in no-plough cultivation

In Poland, no-till cultivation systems are increasingly being used. They contribute to reducing the labor intensity of crop production.

Agrotechnics
30 April 2020

Agricultural drought – how to save crops?

Agriculture is a vital sector of the Polish economy, accounting for approximately 14% of the employed population.

Knowledge
15 April 2020

Cultivation of hemp – what treatments should be used to increase yield?

Hemp (Cannabis sativa L.) is an annual plant from the Cannabaceae family, known since ancient times.

Knowledge
8 April 2020

How does liming berry plants affect yields?

Berry plants require fertile and slightly acidic soil for proper growth and high yields.

Knowledge
23 March 2020

Wapnowanie sadów

Poland is a country where agriculture plays a huge role in the national economy. In this sector, 2,327,300 people work, which constitutes 14.18% of the total number of people employed in Poland.

Knowledge

Liming of grasslands

In the Agricultural Restructuring and Modernization Agency database in 2016, approximately 840 thousand farms were maintaining permanent grasslands.

Knowledge
17 March 2020

Dopłaty do wapnowania gleb kwaśnych – wszystko, co powinieneś wiedzieć

The soil acidity in Poland is not the same in all regions. This is due to the diversity of soil-forming and weather factors.

Fertilization
20 September 2019

The influence of calcium and liming on plant yield

Calcium is the dominant cation both in the sorption complex and in the soil solution of arable soils.

Agrotechnics
9 March 2019

SOIL TEST – advice for the Farmer

Even though spring is almost here and the ground is still sometimes lightly frozen, it is worth considering soil testing now.

Knowledge
25 February 2019

MAGNESIUM and its role in crops

Soils in Poland are deficient in magnesium, as indicated by over 60% of soils falling into the low fertility class.

Agrotechnics
14 January 2019

SuperMag innovation in soil liming

To quickly supply plants with magnesium, Polcalc introduces a new INNOVATIVE calcium-magnesium fertilizer called SuperMag to the market.

Fertilization
3 July 2017

Carbonate lime and the main yield-forming elements

Agriculture has a lot in common with chemistry, especially when it comes to fertilizers.

Agrotechnics

Acidification is still relevant

Despite the intensive promotion of knowledge about fertilization, especially liming, soil acidification in Poland is still a current issue.

Agrotechnics
20 February 2017

Acidification is a continuous process

Polish farmers are accustomed to the idea that lime "works" for several years. It's no wonder, as the use of partially crushed rocks with dubious acid-neutralizing properties...

Fertilization
17 November 2016

Does corn need lime

Corn is the most important fodder crop cultivated in Poland for silage and grain.

Knowledge
21 August 2016

Principles of effective soil deacidification

Among many farmers, there are still many outdated and completely ineffective methods of soil liming.

Agrotechnics
18 August 2016

The differences are visible to the naked eye! That is, control of the Polcalc experimental fields

Lime is one of the main macronutrients determining high yields of cereals and other crops.