backBtn

Wpływ wapnowania na wzrost opłacalności uprawy rzepaku

Opublikowano: 2023-08-29 img

Wapnowanie jest głównym zabiegiem uprawowym przyczyniającym się do poprawy warunków glebowych tj. utrzymania struktury gruzełkowatej gleby, aeracji, zwiększenia odczynu tzw. pH gleby oraz zwiększenia dostępności składników pokarmowych, co znacząco wpływa na przyrosty plonów i wzrost opłacalności produkcji roślinnej (Ryc. 1.). Szczególnie wrażliwy na kwaśny odczyn gleby jest rzepak. Wykazano, że przy odczynie gleb poniżej pH 5,7 nawet bardzo wysokie nawożenie mineralne nie pokryje potrzeb pokarmowych rzepaku ponieważ zastosowane pierwiastki ulegną uwstecznieniu.

Prawidłowo wykonany zabieg wapnowania rzepaku, rosnącego na glebach o niewłaściwym odczynie, powoduje wzrost plonu nasion o 15% (Deja i Remarczyk 2018, Pietr i Krysztoforski 2022). Natomiast w przypadku uprawy rzepaku na glebie kwaśnej o niskiej zawartości magnezu wykazano, że zastosowanie wapna z magnezem powoduje dalszy wzrost plonu nasion o co najmniej 10-15% (Deja i Remarczyk 2018). Szacuje się, że pogłówne zastosowanie 1 t∙ha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji spowoduje poprawę pH gleby oraz wzrost plonu nasion rzepaku o 0,48 t∙ha-1 w porównaniu do kontroli, co w przypadku sprzedaży dałoby dodatkową kwotę w wysokości 874 zł∙ha-1 (cena skupu na dzień 17.08.2023r).

Przedstawione wyniki jednoznacznie wskazują, że zastosowanie 1 t∙ha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji pozwali na efektywniejsze wykorzystanie przez rzepak makropierwiastków z nawozów mineralnych NPK, których aktualny koszt zakupu wynosi 2800 zł∙ha-1 dla przewidywanego plonu nasion na poziomie 4,0 t∙ha-1. Zastosowane pod rzepak wapno granulowane Polcalc III Generacji wpłynie korzystnie również na plonowanie rośliny następczej (Ryc. 2). W przypadku gleb kwaśnych i ubogich w magnez wskazane jest natomiast pogłówne zastosowanie granulowanego wapna SuperMag, które zawiera 8% MgO w formie przyswajalnej dla roślin. Szacuje się, że po zastosowaniu 1 t∙ha-1 tego nawozu przyrost plonu nasion rzepaku wyniesie 0,95 t∙ha-1, co przy cenie skupu nasion tej rośliny na dzień 17.08.2023r pozwoliłoby na uzyskanie 1730 zł∙ha-1 (Ryc. 3). Odpowiedni odczyn gleby (na glebach średnich co najmniej pH 6,0 i ciężkich pH 7,1) umożliwia roślinie zbudowanie mocnego systemu korzeniowego, który zapewni jej większą zimotrwałość jak również większą odporność na suszę i choroby. Dobrze rozwinięty system korzeniowy rzepaku to dobre jego zaopatrzenie w wodę i niezbędne składniki mineralne czego namacalnym efektem będzie znaczący przyrost plonu nasion.

Granulowane wapna węglanowe Polcalc III Generacji i SuperMag są dostępne u naszych dystrybutorów na terenie całej Polski. W celu uzyskania informacji o najbliższym dystrybutorze prosimy o kontakt telefoniczny: 880-880-801 lub skorzystanie z wyszukiwarki zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

Relatywne pobranie NPK w zależności od odczynu gleby
Ryc. 1. Relatywne pobranie NPK w zależności od odczynu gleby (źródło: Ochal, IUNG-PIB, za Grzebisz UP w Poznaniu)
Wpływ granulowanego wapna Polcalc III Generacji na plonowanie rzepaku
Ryc. 2. Wpływ granulowanego wapna Polcalc III Generacji na plonowanie rzepaku
Wpływ granulowanego wapna SuperMag z magnezem na plonowanie rzepaku
Ryc. 3. Wpływ granulowanego wapna SuperMag z magnezem na plonowanie rzepaku

Aktualności

Zainteresują cię również

arrowPrev
arrowNext
Wszystkie wpisy