backBtn

Inteligentne wapnowanie gleby kluczem satysfakcji z wysokości i jakości plonów

Opublikowano: 2022-07-04 img

POLCALC III GENERACJI jest dla gleby tym, czym antybiotyk dla ciała człowieka. Można go stosować „na oko”, a można – świadomie w celu osiągnięcia maksymalnie pozytywnych efektów. W poniższej notce chcielibyśmy zachęcić do świadomego i inteligentnego użycia naszych preparatów w systemie odzyskania i utrzymania właściwych warunków chemicznych (pH) gleby.

Rekomendowany przez POLCALC system wapnowania składa się z trzech zasadniczych kroków: diagnozy, terapii i profilaktyki.

1. DIAGNOZA

Warto raz jeszcze przypomnieć, że aż 66% gleb z terenu Polski przejawia silną lub bardzo silną skłonność do zakwaszenia. Im dalej w kierunku północy – tym większa tendencja do zakwaszania. Jest więc bardzo prawdopodobne, że również Państwa pola doświadczają nadmiernego zakwaszenia – co bezpośrednio wpływa na wielkość i jakość plonów.

Pierwszym dzwonkiem alarmowym, widocznym „gołym okiem” jest pojawienie się chorób wywołanych brakiem aktywnego wapnia w glebie, np.: brunatnienie pędów, brunatnienie młodych liści, plamistość liści, kiła kapusty, zgorzel korzeniowa, pałecznica itp. Można zwrócić też uwagę na rośliny porastające miedze. Jeśli widać wśród nich paprocie, skrzypy, mchy, szczaw – to niemal na pewno gleba jest zakwaszona!

Jeśli zauważacie Państwo jeden z tych niekorzystnych wskaźników (spadek ilości plonów, choroby, wymienione wyżej chwasty) to konieczne jest zwrócenie się do specjalisty, np. naszej Firmy lub lokalnej stacji chemiczno-rolniczej.

Eksperci przeprowadzą wówczas standardowe analizy: ustalą laboratoryjnie pH gleby oraz stopień jej zwięzłości (kategorię agronomiczną gleby). Warto podkreślić tu drugi z wymienionych elementów. Samo ustalenie pH gleby to za mało! Zdolność gleby do neutralizowania zakwaszenia zależy bardzo silnie od jej cech fizycznych (struktura, nawodnienie). Łatwo popełnić błąd (szczególnie stosując wapno tlenkowe) w ustaleniu dawki wapnia pomijając strukturę gleby.

Po ustaleniu obu wyżej opisanych cech ustala się klasę potrzeb wapnowania konkretnego pola. W naszych warunkach klimatycznych wynik zwykle będzie wskazywał na klasę IV (wapnowanie potrzebne) lub V (wapnowanie konieczne). Przechodzimy tu do kolejnego etapu.

2. TERAPIA

Specjaliści wskazują na różne sposoby – strategie wapnowania gleby. Zależą one od wcześniej określonych klas potrzeb wapnowania:

  • IV-V klasa (wapnowanie potrzebne i konieczne) – wskazane jest użycie podwyższonych dawek granulowanego wapna POLCALC III GENERACJI.

Zasadniczym celem jest tu przywrócenie glebie jej naturalnych cech chemicznych poprzez eliminację zakwaszenia. Uwaga! Szczegółowa wysokość dawki nawozu może być ustalona przez specjalistę z naszej Firmy!

3. PROFILAKTYKA

Najczęściej po użyciu podwyższonych dawek nawozu wapniowego pH stabilizuje się na poziomie III klasy potrzeb wapnowania (wapnowanie wskazane).

Nie oznacza to bynajmniej rezygnacji z potrzeby stałego, tzn. corocznego monitorowania potrzeb wapnowania. Trzeba mieć świadomość faktu, że w wyniku samych opadów (przemywania) gleby tracą w naszych warunkach klimatycznych 200 – 400 kg wapnia z 1 hektara! Jeśli doliczyć do tego wapń pobierany przez rośliny, łatwo zdać sobie sprawę z faktu konieczności systematycznej dbałości o utrzymanie właściwych warunków chemicznych gleby! Stąd pamiętać należy o zachowaniu:

  • konieczność wapnowania stabilizującego (zmniejszonymi dawkami) gleby,
  • monitorowania pH gleby i elastycznego podejmowania działań zwiększających dawki podawanego wapnia – w przypadku zwiększającego się zakwaszenia!

Powtórzmy raz jeszcze na zakończenie:

Po pierwsze ŚWIADOMOŚĆ POTRZEB,po drugie INTELIGENTNE I PRECYZYJNE ZASTOSOWANIE, po trzecie DBAŁOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ– to czynniki optymalizujące użycie nawozów POLCALC III GENERACJI i zwiększających Państwa satysfakcję z ich zastosowania!

Aktualności

Zainteresują cię również

arrowPrev
arrowNext
Wszystkie wpisy