21-10-2021

Artykuły

Pobierz PDF Wapno, a opłacalność produkcji roślinnej


Przy obecnych cenach nawozów mineralnych, które rosną z tygodnia na tydzień warto zastanowić się nad znalezieniem złotego środka w planowaniu nawożenia roślin uprawnych. Już od dawna naukowcy zajmujący się agronomią donoszą o znaczącym wpływie odczynu gleby oraz jonów wapnia na wykorzystanie przez rośliny pierwiastków mineralnych zawartych w stosowanych nawozach oraz skumulowanych w glebie (Hołubowicz-Kliza 2006, Grzebisz 2016). Wykazano, że prawidłowo wykonany zabieg wapnowania przyczynia się do podniesienia odczynu gleby, a przez to do wzrostu efektywności nawożenia (Ryc. 1). Rycina ta jednoznacznie wskazuje, że podniesienie odczynu gleby z pH 4,5 do pH 6,0 powoduje ponad dwukrotny wzrost efektywności azotu, fosforu i potasu (Hołubowicz-Kliza 2006).

Ryc. 1. Wpływ odczynu gleby na efektywność nawożenia (Hołubowicz-Kliza 2006)

Ryc. 1. Wpływ odczynu gleby na efektywność nawożenia (Hołubowicz-Kliza 2006)

Dlatego w przypadku uprawy roślin na glebach o uregulowanym odczynie możemy częściowo zmniejszyć dawki NPK bez obawy o plonowanie roślin zwłaszcza na glebach o przynajmniej średniej zasobności. W przypadku fosforu korzystna zmiana odczynu gleby z kwaśnego do lekko kwaśnego lub obojętnego przyczynia się natomiast do jego przekształcenia z formy nieprzyswajalnej (uwstecznionej) w przyswajalną dla roślin co może dodatkowo zwiększyć jego ilość bezpośrednio dostępną dla rosnących roślin uprawnych. Wapno nie zastąpi jednak wszystkich niezbędnych dla roślin pierwiastków. Dlatego jeżeli chcemy uzyskać opłacalne plony nie możemy całkowicie zrezygnować z nawożenia naszych upraw. Dobór dawek poszczególnych niezbędnych pierwiastków zawsze należy ustalać na podstawie przeprowadzonych analiz chemicznych próbek glebowych, które powinny być wykonane przez akredytowane stacje badawcze państwowe (OSChR) lub prywatne. Dysponując tymi informacjami możemy ustalić wielkość dawki nawozowej danego pierwiastka niezbędnego przy założonym plonie rośliny uprawnej, przy czym jak wykazała Hałubowicz-Kliza (2006) na jego wielkość wpływa odczyn gleby (Tab.1). Plon względny w przypadku roślin uprawnych wrażliwych na odczyn gleby przy pH 5,0 waha się od 2% (burak cukrowy) do 73% dla rzepaku ozimego. Podniesienie odczynu gleby do pH 5,7 jak wykazała Hołubowicz-Kliza (2006) powoduje znaczący wzrost plonu względnego (Tab. 1).

Tab. 1. Wpływ pH gleby na wielkość plonu względnego roślin (za Hołubowicz-Kliza 2006)

Tab. 1. Wpływ pH gleby na wielkość plonu względnego roślin (za Hołubowicz-Kliza 2006)

Taki wzrost odczynu gleby jest możliwy do uzyskania poprzez zastosowanie 0,5 tony granulowanego wapna węglanowego Polcalc III Generacji, co wykazały badania własne wykonane przez firmę Polcalc Sp. z o.o. w Stacji Badawczej WRiB UTP w Mochełku. Natomiast zastosowanie 1 tony wspomnianego nawozu powodowało wzrost odczynu gleby o jedną jednostkę pH. Tak znaczny wzrost odczynu gleby jest wynikiem wysokiej reaktywności nawozu Polcalc III Generacji, która wynosi 100%. Zastosowanie tego wapna przyczynia się do szybkiego wzrostu odczynu gleby, co istotnie wpływa na opłacalność uprawy roślin wrażliwych na zakwaszenie gleby do których zaliczamy między innymi pszenicę ozimą, rzepak ozimy oraz kukurydzę. Dla wspomnianych roślin obliczono opłacalność ich uprawy przy różnym odczynie gleby uwzględniając średnie ceny rynkowe zastosowanych pierwiastków NPK, ceny skupu ziarna i nasion rzepaku, aktualne na dzień 12.10.2021 r. oraz wyniki badań Hołubowicz-Kliza (2006) przedstawione w tab. 1. W obliczeniach uwzględniono również koszt zakupu 1 tony nawozu Polcalc III Generacji zastosowanego w celu zmiany odczynu gleby. Wyniki symulacji opłacalności zostały przedstawione w formie wykresów (Ryć. 1-6). W przypadku uprawy pszenicy ozimej zastosowanie 1 tony wapna Polcalc III Generacji dało 100 – 1800zł zysku z 1ha (Ryc. 2). Dla rzepaku ozimego zysk wyniósł 1100-1200 zł/ha (Ryc. 4). Natomiast w przypadku kukurydzy szacowany zysk wyniesie 1200-2900 zł/ha (Ryc. 6). Przedstawione szacunkowe (prognozowane) wartości zysku dla wybranych gatunków roślin uprawnych wahają się w znacznych zakresach, które zależą od wartości końcowej pH gleby uzyskanej po zastosowaniu 1 tony wapna granulowanego Polcalc III Generacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących nawozów produkowanych przez Polcalc Nawozy Wapniowe Sp. z o.o. zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi dystrybutorami lub do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej: www.polcalc.pl.

Ryc. 1. Wpływ odczynu gleby na opłacalność uprawy pszenicy ozimej dla dwóch poziomów nawożenia NPK w zależności od przewidywanego plonu ziarna

Ryc. 1. Wpływ odczynu gleby na opłacalność uprawy pszenicy ozimej dla dwóch poziomów nawożenia NPK w zależności od przewidywanego plonu ziarna

Ryc. 2. Spodziewany wpływ dawki 1 tˑha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji na wzrost odczynu gleby i plon pszenicy ozimej

Ryc. 2. Spodziewany wpływ dawki 1 tˑha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji na wzrost odczynu gleby i plon pszenicy ozimej

Ryc. 3.Wpływ odczynu gleby na opłacalność uprawy rzepaku ozimego dla dwóch poziomów nawożenia NPK w zależności od przewidywanego plonu nasion

Ryc. 3. Wpływ odczynu gleby na opłacalność uprawy rzepaku ozimego dla dwóch poziomów nawożenia NPK w zależności od przewidywanego plonu nasion

Ryc. 4. Spodziewany wpływ dawki 1 tˑha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji na wzrost odczynu gleby i plon rzepaku ozimego

Ryc. 4. Spodziewany wpływ dawki 1 tˑha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji na wzrost odczynu gleby i plon rzepaku ozimego

Ryc. 5. Wpływ odczynu gleby na opłacalność uprawy kukurydzy dla dwóch poziomów nawożenia NPK w zależności od przewidywanego plonu ziarna

Ryc. 5. Wpływ odczynu gleby na opłacalność uprawy kukurydzy dla dwóch poziomów nawożenia NPK w zależności od przewidywanego plonu ziarna

Ryc. 6.Spodziewany wpływ dawki 1 tˑha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji na wzrost odczynu gleby i plon ziarna kukurydzy

Ryc. 6. Spodziewany wpływ dawki 1 tˑha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji na wzrost odczynu gleby i plon ziarna kukurydzy

Pozostałe artykuły:


Zapoznałem się
Nasza strona korzysta z plików cookies generowanych w jedynie w celach pomiarów statystycznych. Jeżeli nie zablokujesz plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, to tym samym zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.