backBtn

Czy kukurydza potrzebuje wapna?

Opublikowano: 2016-11-17 img

Kukurydza jest najważniejszą rośliną paszową uprawianą w Polsce na kiszonkę i ziarno. Areał uprawy tej rośliny w 2014 roku wynosił 1219 tys. ha i był o 491 tys. ha większy niż w 2010 roku (Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015). Tak znaczny wzrost powierzchni uprawy wskazuje, iż jest ona uprawiana na coraz słabszych gruntach rolnych, które cechuje kwaśny odczyn gleby i niska zasobność w próchnicę i niezbędne składniki mineralne. Dlatego szczególnie istotne jest na tych glebach zastosowanie dobrych i sprawdzonych węglanowych nawozów wapniowych korzystnie oddziałujących na strukturę i odczyn gleby. Jednym z najlepszych tego typu produktów nawozowych jest POLCALC III GENERACJI – węglanowe wapno granulowane zawierające do 98% CaCO3. Optymalny odczyn gleby dla uprawy kukurydzy wynosi pH 6,0-7,5. Wpływa on znacząco na pobranie składników pokarmowych z gleby oraz wzrost i rozwój kukurydzy.

Ostatecznym efektem wapnowania gleby jest wysoki plon (Ryc. 1, Tab. 1). Hołubowicz-Kliza (2006) wykazała, iż najwyższy względny plon ziarna kukurydzy (100%) uzyskano w przypadku uprawy tej rośliny na glebie o odczynie pH 6,8-7,5. Wykazała ona również, iż przy odczynie gleby wynoszącym pH 7,0 efektywność pobrania NPK przez kukurydzę wynosi 100%. Przedstawione dane literaturowe pokrywają się z wynikami polowego doświadczenia nawozowego założonego przez Polcalc Sp. z o.o. w Mochełku na gruntach Stacji Badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W doświadczeniu zastosowano dawkę 500 i 1000 kg∙ha1 węglanowego wapna granulowanego POLCALC III GENERACJI. Wykazano, iż najwyższy plon ziarna kukurydzy o wilgotności 14% uzyskano po zastosowaniu 1000 kg węglanowego wapna granulowanego POLCALC III GENERACJI. Zebrany  plon wynosił 8,51 t∙ha1 ziarniaków i był  o 1,39 t∙ha1 wyższy od uzyskanego z poletka kontrolnego (pH 4,7), na których nie zastosowano wapna. Uzyskane wyniki wskazują na korzystny plonotwórczy wpływ węglanowego wapna granulowanego POLCALC III GENERACJI.

Rys. 1 Wpływ wapna na przyswajalność składników pokarmowych (Hołubowicz-Kliza 2006)

Tab. 1. Wpływ odczynu gleby na plonowanie roślin (Hołubowicz-Kliza 2006)

Fot. 1. Zbiór kukurydzy z poletek doświadczalnych (SB WRiB w Mochełku).

Aktualności

Zainteresują cię również

arrowPrev
arrowNext
Wszystkie wpisy
Komunikat