backBtn

BADANIE GLEBY – porady dla Rolnika

Opublikowano: 2019-03-09 img

Pomimo tego, że na polach króluje już prawie wiosna, a ziemia jest jeszcze czasem lekko zamarznięta, już teraz warto pomyśleć o jej przebadaniu. 

Badanie gleby powinien wykonywać każdy rolnik minimum raz na 3 lata, jednak w rzeczywistości niewielu decyduje się na taki krok, a jak wynika z rozmów z rolnikami nie wszyscy wiedzą gdzie takie badania można wykonać.

Chcielibyśmy wszystkim Państwu przypomnieć, jak ważna jest analiza gleby i w jaki sposób ją wykonać.

Pobieranie próbek gleby można wykonywać po żniwach lub jesienią . Można także wiosną przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego i wysiewem nawozów. Zasada pobierania próbek jest taka sama. Pobór próbek gleby najlepiej dokonywać laską Egnera, która jest do tego specjalnie przystosowana. Jednak zwykły szpadel także może dobrze się sprawdzić.

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH (opracowana na podstawie PN-R-04031:1997)

 1. Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy sporządzić szkic pól gospodarstwa przeznaczonych do badań.
 2. Na polach tych należy zakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin np. okopowe, zboża, rzepak, itp.
 3. Próbka (ogólna uśredniona) powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie).
 4. Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniem terenu, nie może przekroczyć obszaru 4ha.
 5. Próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy.
 6. Próbki ogólne powinny być zaznaczone na dokładnie wykonanym szkicu, opatrzone kolejnymi numerami wraz z określeniem powierzchni pola, którą reprezentują. Próbki pobrane z użytków zielonych muszą być oprócz numeru oznakowane X.
 7. Aby sporządzić próbkę ogólną należy pobrać do 20 próbek pierwotnych według schematu:

Zaleca się prostopadły kierunek pobierania do zabiegów agrotechnicznych (uprawa, nawożenie).

 1. Próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5 kg.
 2. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby 0-20cm, kolejno wykonując czynności:
 • w miejscu pobierania próbki pierwotnej (pojedynczej), rolę świeżo zaoraną przydeptać
 • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby
 • wcisnąć laskę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej)
 • wykonać pełen obrót i wyjąć laskę
 • zawartość wgłębienia (zasobnika) przenieść do pojemnika skrobaczki
 • po pobraniu próbek pojedynczych, całość wymieszać i napełnić kartonik lub woreczek
 1. Próbek nie należy pobierać:
 • na obrzeżach pola do 5m
 • w miejscach po stogach i kopcach
 • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach
 • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki).
 1. Najodpowiedniejszym okresem pobierania próbek glebowych jest okres wiosenny lub jesienny przed wysiewem nawozów.
 2. Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby.
 3. Zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń zawartych na opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola.
 4. Próbki tak opisane wraz z opisanym szkicem gospodarstwa, należy dokładnie zapakować i dostarczyć bezpośrednio lub pocztą do Stacji Chemiczno-Rolniczej albo przekazać pracownikowi terenowemu SCHR.
 5. Przy indywidualnym systemie pobierania dopuszcza się również pobieranie za pomocą innych przyrządów lub urządzeń, gwarantujących pobranie odpowiednio reprezentatywnej masy gleby.

Kto wykonuje badanie gleby ?

Wojewódzkie Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, które swoim zasięgiem działania obejmują tereny powiatów wchodzących w skład danego województwa, a w niektórych przypadkach również gmin województw sąsiednich (zachowując podział sprzed reformy administracyjnej). 

Do dyspozycji rolników są pracownicy terenowi, którzy wskażą nam sposób pobrania próbek i to właśnie im możemy przekazać zebraną przez nas ziemię.

Co możemy zbadać?

Stacje chemiczno-rolnicze mogą zbadać zawartość w glebie makroelementów (P,K, Mg) i  mikroelementów. W swojej ofercie SCHR-y mają również analizy odczynu (pH) metali ciężkich, nawozów, płodów rolnych.

We współpracy ze stacją chemiczno-rolniczą możemy sporządzić profesjonalny plan nawozowy, bilans składników pokarmowych czy mapę odczynu i zasobności gleby.

Co daje nam badanie gleby ?

 • Regulację odczynu gleby w przypadku jej zakwaszenia.
 • Prawidłowe określenie potrzeb nawozowych.
 • Wybór odpowiedniego rodzaju nawozu. Na rynku jest kilkaset nawozów jedno- i wieloskładnikowych, odpowiedni ich dobór i właściwa dawka pozwala uzyskać oszczędności kosztów i poprawę opłacalności produkcji.
 • Poprawę jakości produkowanych płodów rolnych.
 • Zastosowanie technik rolnictwa precyzyjnego.
 • Ocenę poziomu żyzności, ewentualnie stopnia degradacji gleby.
 • Sporządzenie planów nawozowych w warunkach gdzie określają to przepisy prawne

Aktualności

Zainteresują cię również

arrowPrev
arrowNext
Wszystkie wpisy