newsSwiperImg
Nawożenie roślin
3 stycznia 2024

Znaczenie magnezu dla roślin

Magnez jest jednym z najważniejszych makropierwiastków niezbędnych dla roślin. Badania nad jego zawartością w roślinach rozpoczęto jeszcze przed II wojną światowa. Wykazały one, że poszczególne gatunki roślin różnią się znacząco pod względem jego zawartości. Cooper i Moore (1939) stwierdzili, że do roślin o najwyższej zawartości magnezu należą: bawełna, tytoń, ziemniaki, pomidory, gryka i trzcina cukrowa. […]

Wiedza
7 listopada 2023

Wpływ wapnia i zabiegu wapnowania na plonowanie roślin

Wapń jest jednym z najważniejszych makropierwiastków niezbędnych dla roślin. Jego zawartość w skorupie ziemskiej wynosi około 3,6% jej masy. Jest ona znacznie wyższa w stosunku do pozostałych makroskładników, tj. potasu, magnezu oraz fosforu.

Wiedza

Pogłówne wapnowanie roślin uprawnych

Rolnictwo jest ważnym działem gospodarki narodowej, który wytwarza około 2,2% polskiego PKB tj. 58356 mln zł. Kwota ta mogłaby być znacząco większa, gdyby poprawić odczyn polskich gleb, z których 9,4 mln ha użytków rolnych wymaga wapnowania.

uprawa pszenicy
Nawożenie roślin
26 października 2023

Wpływ wapnowania na wzrost opłacalności uprawy pszenicy

W przypadku konieczności „optymalizacji” nawożenia mineralnego zbóż, a zwłaszcza pszenicy, niezbędne jest uregulowanie odczynu gleby przez zastosowanie wysokoreaktywnych węglanowych nawozów wapniowych.

uprawa pszenicy
Nawożenie roślin

Znaczenie wapnowania w uprawie pszenicy

Wapń jest jednym z najważniejszych makropierwiastków nawozowych, który wpływa na poprawę warunków glebowych tj. strukturę gleby, zawartość materii organicznej czy odczyn. Jest on również niezbędny dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych.

Wapnowanie upraw rzepaku
Nawożenie roślin
29 sierpnia 2023

Wapnowanie w uprawie rzepaku

Jak wykazały liczne badania rzepak ozimy jest szczególnie wrażliwy na kwaśny odczyn gleby, który powoduje słaby rozwój systemu korzeniowego roślin.

Wpływ wapnowania na wzrost opłacalności uprawy rzepaku
Nawożenie roślin

Wpływ wapnowania na wzrost opłacalności uprawy rzepaku

Jak zwiększyć plony rzepaku nawet o 15%? Pamiętaj, że wapnowanie znacząco wpływa na przyrosty plonów i wzrost opłacalności produkcji roślinnej.

Agrotechnika
17 lipca 2023

Wpływ wapna na rozkład słomy  i przyrost próchnicy glebowej

Nawet na najbardziej urodzajnych glebach plony roślin uprawnych mogą być niskie, a uprawa staje się wówczas mało opłacalna. Główną przyczyną takiej sytuacji jest kwaśny odczyn gleby powodujący ograniczenie bioprzyswajalności pierwiastków mineralnych, a nawet ich uwstecznienie.

Nawożenie roślin

Znaczenie wapnia i magnezu dla roślin

Planując prawidłowe nawożenie roślin uprawnych należy pamiętać o dostarczeniu im optymalnych ilości wapnia i magnezu.

wapnowanie pola
Wiedza
1 maja 2023

Podstawy wapnowania

Wapnowanie według naszego eksperta. Sprawdź najczęściej zadawane pytania o wapno i nawozy wapniowe.

wapnowanie półgłówne
Wiedza
28 kwietnia 2023

Wapnowanie pogłówne roślin

Ważnym, a wręcz najważniejszym czynnikiem gleby jest wapnowanie proces, który musi być wykonywany systematycznie.

polcalc wapno granulowane
Nawożenie roślin
20 marca 2023

Kiedy najlepiej siać wapno granulowane?

Wybierając nawóz wapniowy pod swoje uprawy, należy kierować się jego składem. Najlepsze produkty wytwarzane są z mączki wapiennej.

Wiedza
26 stycznia 2023

Jak uprawiać cebulę, by osiągnąć wysokie plony?

Cebula najlepiej rośnie na glebie, która ma strukturę gruzełkowatą. Powinna mieć dobrze uregulowane stosunki wodno-powietrzne i cieplne.

Wiedza
25 stycznia 2023

Jak nawozić pole pod marchew?

Aby przygotować pole pod uprawę marchwi, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Wiedza
24 stycznia 2023

Jak uprawiać kapustę, by mieć obfite plony?

Kapusta jest warzywem, dla którego najlepsza temperatura wzrostu to ta mieszcząca się w przedziale 15–20 stopni Celsjusza.

Wiedza
9 stycznia 2023

Gleby brunatne i ich występowanie w Polsce

Gleby brunatne występują w Polsce w dużych ilościach, gdyż stanowią około 52% wszystkich gleb w naszym kraju.

Nawożenie roślin
6 stycznia 2023

Jak uprawiać pomidory gruntowe?

Prawidłowo wykonana rozsada pomidorów ma bardzo duży wpływ na wzrost sadzonek i ich odporność, co bezpośrednio przekłada się na plonowanie rośliny.

Ogrodnictwo
5 stycznia 2023

Charakterystyka czarnoziemów w Polsce.

Czarnoziemy są glebami strefowymi. Można je znaleźć w strefie przejściowej klimatu umiarkowanego ciepłego, gdzie roczna suma opadów wynosi od 300 do 500 mm.

Wiedza
2 grudnia 2022

Jak nawozić i uprawiać pszenicę ozimą?

Przed siewem pszenicy trzeba przygotować glebę. Pierwszym zabiegiem, który należy wykonać, jest wapnowanie pola.

Nawożenie roślin

Jak uprawiać i nawozić rzepak ozimy?

Rzepak ozimy wymaga odpowiedniego nawożenia. Konieczne jest zapewnienie mu bardzo dużych ilości składników odżywczych.

Wiedza
29 listopada 2022

Jak nawozić jęczmień ozimy?

Trzeba bardzo starannie podchodzić do nawożenia jęczmienia ozimego. Roślina ta dużo słabiej rozwija swój system korzeniowy

Wiedza
16 listopada 2022

Gleby występujące w Polsce – które są najżyźniejsze?

Klasy bonitacyjne dzielą gleby m.in. na podstawie ich jakości, położenia, budowy profilu glebowego, odczynu, składu.

Wiedza

Przygotowanie pola pod zboża ozime

Dzięki resztkom pożniwnym można ograniczyć koszta związane z nawożeniem pola nawozami mineralnymi i zwiększyć zasobność gleby w składniki pokarmowe.

Nawożenie roślin

Uprawa ziemniaków. Kiedy i czym nawozić ziemniaki?

Najlepsze efekty przynosi uprawa ziemniaków na płaskim terenie. PH gleby powinno wynosić od 5,5 do 6,5.

Wiedza
10 września 2022

Sposoby na poprawienie jakości gleby

Aby zachować równowagę w przyrodzie, należy dbać o zrównoważone gospodarowanie jej zasobami, w tym odpowiednie gospodarowanie glebami.

Nawożenie roślin
9 września 2022

Jakie warzywa lubią wapnowanie?

Każdy ogród ma swój własny mikroklimat i właściwości gleby. Zanim zacznie się uprawiać warzywa, warto poznać jej specyfikę.

Wiedza

Płodozmian warzyw. Jakie warzywa sadzić po sobie?

Płodozmian warzyw to nic innego jak sadzenie w określonej kolejności, na tej samej grządce, roślin warzywnych pochodzących z różnych rodzin.

Wiedza
10 sierpnia 2022

Wpływ wapna na rozkład słomy i przyrost próchnicy glebowej

Gleba jest istotnym elementem biosfery. Jej zasobność w niezbędne, przyswajalne makropierwiastki i mikropierwiastki warunkuje opłacalność upraw rolnyc.

uprawa pszenicy
Nawożenie roślin

Rola wapnia w uprawie pszenicy

Gleba, w której zostanie zasiana pszenica, powinna być średnia lub ciężka i zawierać dużo próchnicy. Roślina ta bardzo słabo plonuje na glebach o odczynie poniżej 5,0.

Wiedza

Uprawa rzepaku — dlaczego warto wapnować rzepak?

Najważniejsze w uprawie rzepaku jest zapewnienie odpowiedniego odczynu gleby. Optymalna wartość pH dla tej rośliny wynosi 5,8.

Wiedza
20 lipca 2022

Jak sprawdzić kwasowość gleby?

Odczyn gleby, czyli tzw. pH, pozwala określić, czy gleba ma charakter kwaśny, czy zasadowy. Każda roślina ma inne wymagania pokarmowe, również te dotyczące pH gleby.

Nawożenie roślin
4 lipca 2022

Inteligentne wapnowanie gleby kluczem satysfakcji z wysokości i jakości plonów

POLCALC III GENERACJI jest dla gleby tym, czym antybiotyk dla ciała człowieka. Można go stosować „na oko”, a można – świadomie w celu osiągnięcia maksymalnie pozytywnych efektów.

Wiedza
1 lipca 2022

Jakie gleby występują w Polsce?

Gleby bielicowe znajdują się na obszarze 25% powierzchni Polski. Można podzielić je ze względu na stopień zbielicowania na słabe, średnie i silne.

Nawożenie roślin
21 czerwca 2022

Uprawa rabarbaru – kiedy, jak i czym nawozić?

Rabarbar najlepiej sadzić w okresie wiosennym lub jesiennym. Najlepsze efekty osiąga się po posadzeniu rabarbaru w okresie między wrześniem a październikiem.

Wiedza
20 czerwca 2022

Wapnowanie jako niezbędny element bezorkowej uprawy gleby

W uprawie bezorkowej wyróżnia się dwa rodzaje uprawy gleby: siew bezpośredni oraz uprawę pasową, czyli tzw. strip-till.

Nawożenie roślin
2 czerwca 2022

Uprawa i wapnowanie buraka cukrowego

Zanim przystąpi się do prac związanych z nawożeniem czy wapnowaniem gleby, trzeba wykonać analizę jej składu chemicznego. Najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego pH gleby.

Ogrodnictwo

Jak wapnować maliny? Uprawa malin

Krzewy malin potrzebują ziemi, która ma charakter obojętny i waha się od 6,2 pH do 6,7 pH. Jest to optymalny zakres kwasowości gleby, w której te rośliny rosną najlepiej.

Wiedza
21 kwietnia 2022

Rekultywacja gleby – jakie sposoby są najlepsze?

Każda gleba ma określoną żyzność. Jeżeli jej poziom jest bardzo niski, można go poprawić poprzez zabiegi agrotechniczne i agrochemiczne.

Wiedza
13 kwietnia 2022

Wpływ wapnowania na wzrost opłacalności uprawy kukurydzy

Wapno jest jednym z najważniejszych makropierwiastków niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin. Wielu autorów wykazało, że pierwiastek ten nie tylko poprawia odczyn gleby.

Agrotechnika
9 listopada 2021

Wapnowanie gleby zimą – jak poprawnie je wykonać?

Wapnowanie jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym przyczyniającym się do poprawy warunków glebowych, tj. utrzymania struktury gruzełkowatej gleby

Wiedza
21 października 2021

Produkcja roślinna w Polsce. Czy można zwiększyć jej opłacalność?

Podniesienie odczynu gleby wpływa na opłacalność produkcji roślinnej Przy obecnych cenach nawozów mineralnych, które rosną z tygodnia na tydzień, warto zastanowić się nad znalezieniem złotego środka w planowaniu nawożenia roślin uprawnych. Już od dawna naukowcy zajmujący się agronomią donoszą o znaczącym wpływie odczynu gleby i jonów wapnia na wykorzystanie przez rośliny pierwiastków mineralnych zawartych w […]

Agrotechnika
30 kwietnia 2021

Wpływ uziarnienia surowca na wskaźniki jakościowe wapna nawozowego

Wapnowanie to jeden z ważniejszych zabiegów, jakie należy wykonać, by doczekać się dobrych plonów.

Wiedza
10 marca 2021

Co robić, by uprawa tytoniu była opłacalna? Korzyści z wiosennego wapnowania

Tytoń (Nicotiana tabacum L.) jest rośliną znaną i cenioną od pokoleń. Pochodzi z Ameryki Południowej, a do Europy został przywieziony przez uczestników wyprawy Kolumba.

Agrotechnika
17 lutego 2021

Wapnowanie gleb ubogich w magnez – co stosować?

Gleba jest ważnym i istotnym elementem biosfery.

Agrotechnika
27 października 2020

Wapnowanie gleb w uprawie bezorkowej

W Polsce coraz częściej stosowane są systemy uprawy bezorkowej. Przyczyniają się one do zmniejszenia pracochłonności produkcji roślinnej.

Agrotechnika
30 kwietnia 2020

Susza rolnicza – jak ratować uprawy?

Rolnictwo jest bardzo ważnym sektorem polskiej gospodarki – odpowiada m.in. za zatrudnienie ok. 14% osób pracujących.

Wiedza
15 kwietnia 2020

Uprawa konopi siewnej – jakie zabiegi stosować, by zwiększyć plonowanie?

Konopie siewne (Cannabis sativa L.) są jednoroczną rośliną z rodziny Cannabaceae.

Wiedza
8 kwietnia 2020

Jak wapnowanie roślin jagodowych wpływa na plony?

Rośliny jagodowe do prawidłowego wzrostu i wysokiego plonowania wymagają gleb żyznych i lekko kwaśnych.

Wiedza
23 marca 2020

Wapnowanie sadów

Polska jest krajem, w którym rolnictwo odgrywa ogromną rolę w gospodarce narodowej. W tym dziale gospodarki pracuje 2327300 osób, co stanowi 14,18% ogólnej liczby osób pracujących w Polsce.

Wiedza

Wapnowanie użytków zielonych

W bazie danych Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku znajdowało się około 840 tysięcy gospodarstw utrzymujących trwałe użytki zielone.

Wiedza
17 marca 2020

Dopłaty do wapnowania gleb kwaśnych – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Kwasowość gleb w Polsce nie jest taka sama we wszystkich regionach. Wynika to z różnorodności czynników glebotwórczych i pogodowych.

Nawożenie roślin
20 września 2019

Wpływ wapnia i wapnowania na plonowanie roślin

Wapń jest dominującym kationem zarówno w kompleksie sorpcyjnym, jak i roztworze glebowym gleb uprawnych.

Agrotechnika
9 marca 2019

BADANIE GLEBY – porady dla Rolnika

Pomimo tego, że na polach króluje już prawie wiosna, a ziemia jest jeszcze czasem lekko zamarznięta, już teraz warto pomyśleć o jej przebadaniu.

Wiedza
25 lutego 2019

MAGNEZ i jego rola w uprawach

Gleby w Polsce są ubogie w magnez, na co wskazuje ponad 60% gleb mieszczących się w klasie zasobności niskiej.

Agrotechnika
14 stycznia 2019

SuperMag innowacja w wapnowaniu gleby

W celu szybkiego zaopatrzenia roślin w magnez firma Polcalc wprowadza na rynek nowy INNOWACYJNY nawóz wapniowo-magnezowy o nazwie SuperMag.

Nawożenie roślin
3 lipca 2017

Wapno węglanowe a główne pierwiastki plonotwórcze

Rolnictwo ma dużo wspólnego z chemią, zwłaszcza, gdy mówimy o nawozach.

Agrotechnika

Zakwaszanie ciągle aktualne

Mimo intensywnego propagowania przez nas wiedzy na temat nawożenia, a przede wszystkim wapnowania, zakwaszenie polskich gleb to wciąż temat aktualny.

Agrotechnika
20 lutego 2017

Zakwaszanie to proces ciągły

Polscy rolnicy są przyzwyczajeni do tezy, że wapno „działa” kilka lat. Nic dziwnego, stosowanie nie do końca rozkruszonych skał o wątpliwych właściwościach odkwaszających.

Nawożenie roślin
17 listopada 2016

Czy kukurydza potrzebuje wapna?

Kukurydza jest najważniejszą rośliną paszową uprawianą w Polsce na kiszonkę i ziarno.

Wiedza
21 sierpnia 2016

Zasady skutecznego odkwaszania gleby

Wśród wielu rolników pokutuje jeszcze wiele przestarzałych i zupełnie nieefektywnych metod odkwaszania gleby.

Agrotechnika
18 sierpnia 2016

Różnice widać gołym okiem! Czyli kontrola pól doświadczalnych Polcalc

Wapno jest jednym z głównych makropierwiastków warunkujących uzyskanie wysokich plonów zbóż i innych roślin uprawnych.