Kоротко про продуктPolcalc III покоління це високореактивне вапняне добриво призначене для ефективного підвищення pH землі і постачання рослинам кальцію. В 92-98% поно складається з вапняної муки крейдового, карбонатного походження; CaCO3 ( взірець 04*) . Мука спеціальним чином роздрібнюється до розміру меньше, ніж 90 мікронів що значно прискорює реактивність продукту і дозволяє отримати максимально оптимальні умови вже в першому сезоні стосування. Дане добриво не включає в себе важких металів, таких як свинець і кадмій, згідно з нормою вказаною в законі Міністерства сільського господарства і розвитку села, Зб.з. від 2004 р., № 236, поз. 2369. Це єдиний продукт на ринку, який не має додатків клеїв або добавок, завдяки чому є єдиним продуктом на ринку, який негайно розтворяється, особливо при поаерхневому застосуванні .

Застосування: Продукт необхідно висівати подіюно до інших гранульованих добрив за допомогою стандартних сільськогосподарських розсіювачів. Цей продукт ідеально підходть для післяголовного вапнювання. Продукт має відкисляючі властивості, сконцентровані в малій дозі під конкретну культуру. Продукт необхідно висівати після головної культури, після посіву або перед посівом під агрегат. Не рекомендується висівати грануляту під орку – мішати з землею, краще приміняти на верх на вирівняне поле, і залишити, щоб гранулят розклався і проникнув в глибину хумусу разом з дощовою водою. Продукт ідеально підходить для примінення на зелені угіддя (пасовиська), значно підвищуючі їх продуктивність. Він добре співдіє з мочовиною на посовиськах, значно підвищуючи їх ефективність .

Строк висіву: Залежно від виду рослини продукт необхідно висівати згідно з  TАБЛИЦЕЮ ВАПНЮВАННЯ УГІДЬ ПО СИСТЕМІ POLCALC. Найкращою порою висівує вксна (перед посівами і після головної культури) та осінь ає до зими (після єнив і перед посівами). Без опасіння можна приміняти зимою на озимину і загалом на рослини в фазі росту – напевно воно «не припалить» рослин, тому що зроблене в 100% з мінеральної екологічної маси .

Величина доз: Величина доз вказана в TАБЛИЦІ ВАПНЮВАННЯ УГІДЬ ПО СИСТЕМІ POLCALCДля більшості культур і земель в Польщі дози становлять від 500 до 1000 кг на гектар, залежно від заквашення землі і її якості. Чим кращого класу земля, тим більші потреби .

Змішування з іншими добривами. Гранульований продукт без опасіння можна змішувати з іншими гранульованими і не гранульованими добривами (у формі пилу, рідини і т.п.), з вийнятком амонійної селітри, гною, фосфату амонію (гранульованого), сульфату амонію (пилистого) і Супер Фосфату (пилистого). Нанесення гранульованого вапна з вищевказаними штучними добривами необхідно попередити паузою часу мінімум двох тижнів, а з гноєм – мінімум 4 тижнів.  Змішування означає висівання добрива в один строк, а не змішування добрив в коморі розсіювача. Добриво Polcalc III Покоління не треба змішувати з жодним добривом в коморі розсіювача.

Вапнювання після головної культури. Тобто, так зване я,рожай. Якщо ми помічаємо нерівномірний рост, пожовтнення, черезмірне хлорування рослин або загамування їх розвитку, то причиною цьому буде заквашення грунту. Наш продукт, як єдиний на ринку, ідеально пригоджується до застосування після головної культури і місцевого застосування, тому що не включає в себе клеїв, які опізнюють розклад гранулок навіть на рікю Немає необхідності висіву грануляьу на всю поверхню поля. Добриво можна приміняти місцево на територіях з вилимою патологією, яка проявляється саме в фазі росту і вегетації.

Гранульоване вапно: