INTELIGENTNÉ VÁPNENIE JE KĽÚČOM K SPOKOJNOSTI Z VÝŠKY A KVALITY ÚRODY!

POLCALC III GENERÁCIE je pre pôdu tým, čo je antibiotikum pre ľudské telo. Dá sa používať „od oka“, a môžete s ním vedome dosiahnuť maximálne pozitívne účinky. V týchto poznámkach by sme chceli podporiť informovanosť a inteligentné využívanie našich prípravkov v systéme obnovenia a udržiavania vhodných chemických podmienok (pH) pôdy.

Odporúčaný systém vápnenia POLCALC pozostáva z troch základných krokov: Diagnostika, terapia a prevencia.

1.DIAGNOSTIKA. Stojí za to pripomenúť, že viac ako 66% pôdy na poľskom území prejavuje silný alebo veľmi silný sklon k acidifikácii. Čím ďalej v smere na sever – tým väčšia tendencia k acidifikácii. Takže je veľmi pravdepodobné, že aj vaše polia zažívajú acidifikáciu, ktorá priamo ovplyvňuje veľkosť a kvalitu plodín.

Prvým varovným znakom, viditeľným „voľným okom“ je výskyt chorôb spôsobených nedostatkom aktívneho vápnika v pôde, napr: brunátnenie púčikov, mladých listov, pleseň, škvrny, sneť koreňová atď. Môžete venovať pozornosť aj rastlinám porastajúcim medze. Ak vidíte medzi nimi paprade, machy, šťavel atď., je takmer určite pôda kyslá!

Ak spozorujete tieto nepriaznivé ukazovatele (zníženie množstva plodín, choroby, vyššie uvedené buriny) je potrebné obrátiť sa na špecialistu, napr. našu spoločnosť alebo miestnu chemicko-roľnícku inštitúciu.

Odborníci vykonajú štandardné analýzy: stanovenie pH pôdy v laboratóriu a stupeň degradácie pôdy (poľnohospodársku kategóriu pôdy). Stojí za to zdôrazniť druhú uvedenú položku. Iba stanoviť pH nestačí! Schopnosť neutralizovať kyslosť pôdy závisí veľmi od jej fyzikálnych vlastností (štruktúra, vlhkosť). Je ľahké spraviť chybu (najmä pri použití oxidu vápenatého) pri stanovení dávky vápnika vynechaním štruktúry pôdy.

Po stanovení vyššie popísanej funkcie sa stanoví potreba konkrétneho vápnenia poľa. V našich klimatických podmienkach sa výsledok obvykle ustáli na triede IV (potrebné vápnenie) alebo V (nevyhnutné vápnenie). Prechádzame do ďalšej fázy.

2.TERAPIA. Odborníci naznačujú rôzne spôsoby – stratégie na vápnenie pôdy. Závisí to od vopred zadefinovanej triedy potreby vápnenia:

Trieda IV-V (potrebné a nevyhnutné vápnenie) – je vhodné používať pri vyšších dávkach granulované vápno POLCALC III.

Hlavným cieľom je obnoviť prirodzenú pôdnu chemickú charakteristiku odstránením acidifikácie.

Pozor! Presná výška dávky hnojiva môže byť stanovená špecialistom z našej spoločnosti!

3.PREVENCIA.

Zvyčajne po použití zvýšenej dávky vápenatého hnojiva sa pH ustáli na úrovni triedy III potrieb vápnenia (odporúčané vápnenie).

To neznamená, že musíte rezignovať z potreby permanentného, t.j.. každoročného monitorovania potrieb vápnenia. Musíte si byť vedomí skutočnosti, že v dôsledku zrážok (premývania) pôdy sa v našich klimatických podmienkach stráca 200-400 kg vápnika z 1 hektára! Ak k tomu pripočítame vápnik vstrebávaný rastlinami, ľahko si uvedomíme potrebu systematickej pozornosti zachovaniu vhodných chemických podmienok pôdy! Je preto potrebné pamätať o zachovaní:

-potreba stabilizačného vápnenia (zníženými dávkami) pôdy,

-sledovanie pH pôdy a pružné opatrenia na zvýšenie dávky vápna – v prípade zvyšovania acidifikácie!

 

Zopakujme si ešte raz:

Po prvé, POVEDOMIE O POTREBÁCH, pod druhé INTELIGENTNÁ A PRECÍZNA APLIKÁCIA, po tretie, STAROSTLIVOSŤ A PRUŽNOSŤ -faktory, ktoré optimalizujú využívanie hnojív POLCALC III generácie a zvyšujú vašu spokojnosti s nimi!