Sídlo spoločnosti POLCALC na ulici Sienkiewicza 82/84 v Lodži

 

Spoločnosť bola založená v roku 2009 v Lodži – Fabrycznej. Sídlo firmy je v priestoroch na ulici Sienkiewicza 82/84. V sídle spoločnosti vzniklo tiež špecializované skúšobné laboratórium, v ktorom pracujú špecializovaní laboratórni pracovníci. Účelom prevádzky laboratória je rozvoj a implementácia inovačných metód hnojenia, hlavne pre účely stálej prevádzkarne a stálej kontroly kvality produktov POLCALC.

Výrobný závod vápenatého hnojiva v Kujavskom Lubieni

 

POLCALC Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych

V areáli bývalého letiska v Kujavskom Lubeni vznikol výrobný závod, v ktorom sa vyrábajú špeciálne granulované hnojivá. Výstavba závodu sa začala v roku 2010 a o dva roky neskôr začala výrobu vysoko kvalitných špecializovaných hnojív pod značkou POLCALC III GENERÁCIE. V súčasnosti je to jediná spoločnosť vyrábajúca granulované vápno tejto triedy v Poľsku. Závod ročne produkuje 100 000 ton granulátu pre domáci a európsky trh. O umiestnení závodu rozhodla blízkosť hlavných dopravných uzlov diaľnice A1 a A2 a rozsiahle poľnohospodárske prostredie.