Stručne o výrobku: Polcalc III generácie je vápenaté vysokoreaktívne hnojivo určené na efektívne zvýšenie pH pôdy a zdroj vápnika pre rastliny.  Z 92-98% tvorí vápencovú múčku  kriedového pôvodu, uhličitanové –  CaCO3 (verzia 04*). Múčka je špeciálne rozdrvená pod 90 mikrónov, čo výrazne urýchľuje reaktivitu výrobku a umožňuje optimálne podmienky už v prvej sezóne používania. Toto hnojivo neobsahuje žiadne ťažké kovy ako olovo a kadmium podľa normy uvedenej v zákone Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka,  ú. v. z roku 2004, č. 236, poz. 2369. Ako jediný produkt na trhu nemá žiadne prísady, lepidlá ani spojivá vďaka čomu sa rozkladá najmä pri použití vo vrchnej časti.

Použitie: Výrobok by mal byť ako iné granulované použitý pomocou štandardných poľnohospodárskych rozsievačov. Tento produkt je ideálny na hlavné vápnenie. Produkt má odkysľujúci efekt koncentrovaný v nízkej dávke pre konkrétne plodiny. Výrobok by sa mali vysievať priamo alebo prostredníctvom agregátu.  Nevysievajte granulát pod orbu – miešanie s pôdou sa neodporúča, vhodnejšie je vysievanie na vrchnú časť vyrovnaného poľa a ponechať granule voľne rozložené, aby mohli stiecť do pôdy spolu so zrážkami. Produkt je ideálny pre použitie na pasienkoch kde výrazne zvyšuje ich výdatnosť. Výborne spolupôsobí s močovinou na pasienkoch čo zdvojnásobuje jeho efektívnosť.

Termín sejby: V závislosti od typu rastlín, výrobok by sa mal používať v súlade s tabuľkou vápnenia v systéme POLCALC. Najlepší čas je jarný výsev (pred sejbou a hnojením) a na jeseň až do zimy (po žatve a pred sejbou). Môžete ho bez obáv použiť na oziminy a všeobecne na rastliny vo fáze rastu – určite nespáli“ rastliny, pretože je vyrobený zo 100% minerálnej ekologickej masy.

Veľkosť dávky: Veľkosť dávky určujetabuľka VÁPNENIA PLODÍN V SYSTÉME POLCALC. Pre väčšinu plodín a pôd v Poľsku je dávkaod 500 do 1000 kg na hektár, v závislosti od kyslosti pôdy a jej kvality. Čím lepšia trieda pôdy tým sú jej potreby vyššie.

Miešanie s inými hnojivami: Granulovaný produkt môžete kombinovať s inými granulovanými minerálnymi hnojivami a ostatnými hnojivami (práškovými, tekutými, atď) okrem: dusičnanu amónneho, fosforečnanu amónneho, hnoja (granulovaného), síranu amónneho (práškového) a Super Fosfátom (práškovým). Použitiu granulovaného vápna s vyššie spomenutými hnojivami musí predchádzať časový interval aspoň dva týždne a s hnojom najmenej 4 týždne.  Miešanie znamená výsev hnojiva v jednom období, a nie miešanie v rozmetači. Hnojivo Polcalc III generácie sa nesmie miešať s iným hnojivom v komore rozmetača.

Hlavné vápnenie: Čiže takzvané život plodiny zachraňujúce. Keď pozorujeme nerovnomerný rast, žltnutie, nadmerne choré rastliny alebo zakrpatenie plodiny, je to spôsobené okyslením pôdy. Náš produkt je jediný na trhu, ktorý je ideálny pre použitie vo všeobecnom i lokálnom vápnení, a pretože neobsahuje prídavné látky, lepidlá, ktoré oneskorujú rozklad granúl až o jeden rok. Nie je potrebné vysievať celý povrch. Hnojivo môže byť aplikované lokálne na oblasti s viditeľnou patológiou, ktoré sa objavuje len vo fáze rastu a vegetácie.

Granulované vápno dávkovanie: