Różnice widać gołym okiem! Czyli kontrola pól doświadczalnych Polcalc

Różnice widać gołym okiem! Czyli kontrola pól doświadczalnych Polcalc

Wapno jest jednym z głównych makropierwiastków warunkujących uzyskanie wysokich plonów zbóż i innych roślin uprawnych. W celu zobrazowania Państwu wpływu pH gleby na plonowanie roślin uprawnych Firma Polcalc założyła doświadczenie polowe w niezależnej Stacji Badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Mochełku/k Bydgoszczy. Doświadczenie założono na glebie lekkiej o odczynie kwaśnym pH 5,0 – 5,3 zaliczanej wg klasyfikacji PTG 2008 jako piasek gliniasty. Granulowane wapno węglanowe Polcalc III Generacji zastosowano pogłównie jesienią po wschodach roślin w dawce od 500 do 1000 kg∙ha-1.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne żniwa pszenicy ozimej przeprowadziliśmy dopiero 16.08. Przy okazji żniw, specjalista Polcalc do spraw agronomii – dr inż. Piotr Mirosław Szulc sprawdził jak wyglądają uprawy kukurydzy i buraka cukrowego na pozostałych polach doświadczalnych. Okazuje się, że różnice we wzroście i rozwoju roślin oraz zaopatrzeniu w podstawowe makropierwiastki między uprawami na których zastosowano wapno Polcalc III Generacji, a uprawami na których nie wykonano zabiegu wapnowania są bardzo wyraźne i widoczne gołym okiem. Wkrótce przedstawimy końcowe wyniki z akcji „Żniwa z Polcalc”, tymczasem prezentujemy stan upraw pozostałych roślin. Już dziś, bez wykonywania specjalistycznych badań, można śmiało stwierdzić: roślina „z” i „bez” wapna Polcalc to jednak duża różnica!

20160816_155543

Fot. 1. Wpływ wapnia na wykształcenie kolb kukurydzy. W lewej ręce  kolba dobrze wykształcona zebrana z poletka, na którym zastosowano granulowane wapno węglanowe Polcalc III Generacji w dawce 500 kg∙ha-1 . Wyraźnie ciemniejszy kolor uprawy po lewej stronie wskazuje na zastosowanie wapna Polcalc, po prawej stronie zaś kukurydza z wyraźnie jaśniejszym ulistnieniem rosnąca na glebie nie nawożonej wapnem.

20160816_155734

Fot. 2. Liść kukurydzy z widocznymi objawami niedoboru magnezu będący efektem niskiego pH  gleby

20160816_155901

Fot.3. Charakterystyczne objawy niedoboru fosforu (prawy liść) obserwowane przy niskim pH gleby. Poniżej liść normalnie wykształcony pobrany z rośliny nawożonej granulowanym wapnem węglanowym Polcalc III Generacji.

20160816_161557

Fot. 4. Korzystny wpływ zastosowania granulowanego wapna węglanowego Polcalc III Generacji  na wzrost korzenia buraka cukrowego (ostatni po prawej stronie!!!!). Niedobór wapnia ogranicza wzrost korzeni buraka cukrowego. Ewidentnie widać, że na uprawie po lewej stronie nie zastosowano wapna Polcalc III Generacji.

20160816_160809

Fot. 5. Wapnowanie z nami się opłaca – popatrz na burak po prawej stronie!!!

 

Justyna Woźniak wozniak@polcalc.pl