produkty2016

Wapno węglanowe granulowane POLCALC III GENERACJI to nawóz wysokoreaktywny o najwyższych parametrach odkwaszających i bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Produkt ten powstaje w skutek specjalistycznego przerobu skał wapiennych i jest zaliczony wg klasyfikacji opublikowanej w Ustawie z dnia 26 lipca 2000 roku do odmiany 04 i 05 czyli najbardziej wartościowej formy- z punktu widzenia nawożenia w rolnictwie. Odmiana 04 w s.m. lub 05* charakteryzuje się najwyższą zawartością przeliczeniową CaO i wynosi ponad 50 %. Skład chemiczny produktu to 92-98% +/- 5% CaCO3 w suchej masie oraz wilgotność od 7,5 do 3,9% pozostały skład to: związki krzemu, magnezu, molibdenu i żelaza. Nawóz ten nie zawiera metali ciężkich takich jak ołów i kadm wg. normy określonej w ustawie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dz.U. z 2004 r., nr 236, poz. 2369. Granulki mają rozmiar od 2 do 6mm Parametry rozdrobnienia cząstek odpowiadają kredzie technicznej o specjalnych parametrach wykorzystywanej w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu. Najdrobniejsze frakcje mierzone są w mikronach (od 5 do 150μm ). Dzięki czemu ma to bezpośrednie przełożenie na szybkość i efektywność procesów przenikania do gleby i sytemu korzeniowego roślin. Nawóz polecany przez ekspertów! Daje natychmiastowy efekt widoczny gołym okiem. W szczególności w stosowaniu systematycznym i zrównoważonym.
Specyfikacja Produktu
Czytaj więcej...Zwiń

Wapno węglanowe granulowane POLCALC III GENERACJI to nawóz wysokoreaktywny o najwyższych parametrach odkwaszających i bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Produkt ten powstaje w skutek specjalistycznego przerobu skał wapiennych i jest zaliczony wg klasyfikacji opublikowanej w Ustawie z dnia 26 lipca 2000roku do odmiany 04 i 05 czyli najbardziej wartościowej formy- z punktu widzenia nawożenia w rolnictwie. Odmiana 04 w s.m. lub 05* charakteryzuje się najwyższą zawartością przeliczeniową CaO i wynosi ponad 50 %. Skład chemiczny produktu to 92-98% +/- 5% CaCO3 w suchej masie oraz wilgotność od 7,5 do 3,9% pozostały skład to: związki krzemu, magnezu, molibdenu i żelaza.Nawóz ten nie zawiera metali ciężkich takich jak ołów i kadm wg. normy określonej w ustawie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dz.U. z 2004 r., nr 236, poz. 2369.Granulki mają rozmiar od 2 do 6mm Parametry rozdrobnienia cząstek odpowiadają kredzie technicznej o specjalnych parametrach wykorzystywanej w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu. Najdrobniejsze frakcje mierzone są w mikronach (od 5 do 150 μm ). Dzięki czemu ma to bezpośrednie przełożenie na szybkość i efektywność procesów przenikania do gleby i sytemu korzeniowego roślin. Nawóz polecany przez ekspertów! Daje natychmiastowy efekt widoczny gołym okiem. W szczególności w stosowaniu systematycznym i zrównoważonym.
Specyfikacja Produktu
Czytaj więcej...Zwiń

Wapno nawozowe przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego. Wykazuje wysoką reaktywność, szybko i bez skutków ubocznych odkwasza glebę nie przesuszając jej. Niewątpliwą zaletą wapna pylistego jest brak klei i innego rodzaju spoiw, które spowalniały by jego rozkład oraz zanieczyszczeń i metali ciężkich. Stosowanie wapna sypkiego gwarantuje szybszy o około 2-3 miesiące rozkład resztek pożniwnych oraz lepsze ograniczanie erozji gleby. Produkt jest całkowicie bezpieczny i posiada atesty ekologiczne. Rozsiewanie nawozów pylistych wymaga odpowiedniego sprzętu, jednak mimo to ich stosowanie cieszy się powodzeniem u wielu rolników. Produkt PolcalcAgroLuz wyróżnia się maksymalnym przemiałem surowca, gdzie średnia wielkość cząstki wynosi 16 mikronów a ponad 50% masy przechodzi przez sito wielkości 10 mikronów. Taki poziom rozdrobnienia przekłada się na dużo wyższą skuteczność nawozu w porównaniu z tradycyjnym wapnem rolniczym.
Specyfikacja Produktu
Czytaj więcej...Zwiń
Nawóz węglanowy o bardzo dobrych właściwościach fizycznych, do stosowania podobnie jak inne nawozy wapniowe pyliste, jednak ze względu na suchą postać i drobną formę zgranulowania może się nierównomiernie i kłopotliwie rozsiewać. Całkowicie bezpieczny i ekologiczny nawóz węglanowy stosowany z powodzeniem przez wielu rolników.
Specyfikacja Produktu
Czytaj więcej...Zwiń