Krótko o produkcie: Polcalc III generacji jest wysokoreaktywnym nawozem wapniowym przeznaczonym do efektywnego podnoszenia pH gleby i zaopatrzenia roślin w wapń.  W 92-98% składa się z mączki wapiennej pochodzenia kredowego , węglanowego- CaCO3 ( odmiana 04*). Maczka jest specjalnie rozdrobniona do wielkości poniżej 90 mikronów co znacznie przyśpiesza reaktywność produktu i pozwala na uzyskanie optymalnych warunków już w pierwszym sezonie stosowania. Nawóz ten nie zawiera metali ciężkich takich jak ołów i kadm wg. normy określonej w ustawie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dz.U. z 2004 r., nr 236, poz. 2369. Jako jedyny produkt na rynku nie posiada dodatków klejów ani lepiszczy dzięki czemu błyskawicznie się rozkłada szczególnie stosowany po wierzchu.

Stosowanie: Produkt należy wysiewać podobnie jak inne nawozy granulowane przy pomocy standardowych rozsiewaczy rolniczych. Produkt ten idealnie nadaje się także do wapnowania pogłównego. Produkt ma właściwości odkwaszające skoncentrowane w małej dawce  pod konkretną uprawę. Produkt należy wysiewać pogłównie, posiewnie lub przedsiewnie pod agregat. Nie należy wysiewać granulatu pod orkę – mieszanie z glebą jest niewskazane – lepiej zastosować na wierzch na wyrównane pole i pozostawić granulat by się rozłożył i przesączył wgłąb humusu wraz z wodą opadową . Produkt idealnie nadaje się do stosowania na użytki zielone znacząco podnosząc ich wydajność. Doskonale współpracuje z mocznikiem na użytkach zielonych podwajając jego efektywność.

Termin wysiewu:W zależności od rodzaju rośliny produkt  należy wysiewać zgodnie z TABELĄ WAPNOWANIA UPRAW W SYSTEMIE POLCALC. Najdogodniejszą porą wysiewu  jest wiosna (przedsiewnie i pogłównie ) oraz jesień aż do zimy (pożniwnie i przedsiewnie). Bez obaw można stosować zimą na oziminy i ogólnie na rośliny w fazie wzrosty- na pewno nie „przypali” roślin gdyż jest wykonany w 100% z mineralnej masy ekologicznej .

Wielkość dawek:Wielkość dawek określa TABELA WAPNOWANIA UPRAW W SYSTEMIE POLCALC . Dla większości upraw i gleb w Polsce dawki wynoszą od 500 do 1000 kg  na hektar w zależności od zakwaszenia gleby i jej jakości. Im lepszej klasy gleba tym potrzeby większe.

Mieszanie z innymi nawozami:Produkt granulowany można bez obaw mieszać z innymi nawozami granulowanymi oraz innymi nawozami (pylistymi, płynnymi itp.) za wyjątkiem: saletry amonowej, obornika, fosforanu amonu (granulowanym), siarczanem amonu (pylistym) i Super Fosfatem (pylistym). Aplikację wapna granulowanego z wyżej wymienionymi nawozami sztucznymi należy poprzedzić odstępem czasowym minimum dwóch tygodni a z obornikiem minimum 4 tygodnie.  Mieszanie oznacza wysiew nawozu w jednym terminie a nie mieszanie w komorze rozsiewacza. Nawóz Polcalc III Generacji nie należy mieszać z żadnym nawozem w komorze rozsiewacza.

Wapnowanie pogłówneCzyli tak zwane ratujące plon. Kiedy obserwujemy nierównomierny wzrost, żółknięcie ,nadmierne chorowanie roślin lub zahamowanie rozwoju przyczyną jest zakwaszenie gleby. Nasz produkt jako jedyny na rynku idealnie nadaje się do stosowania pogłównego i miejscowego gdyż nie zawiera dodatków klejów które opóźniają rozkład granulek nawet o rok. Nie ma konieczności wysiewania granulatu na całą powierzchnię uprawy. Nawóz można zastosować miejscowo na obszary o widocznej patologii która ujawnia się właśnie w fazie wzrostu i wegetacji.

Wapno granulowane dawkowanie: