Granulovaný uhličitan vápenatý POLCALC III. GENERACE je vysoce reaktivní hnojivo s nejvyššími neutralizačními parametry a velmi dobře rozpustné ve vodě. Tento výrobek vzniká v důsledku specializovaného zpracování vápencových skal a je podle klasifikace zveřejněné v zákoně ze dne 26. července 2000 zařazeno do druhu 04 a 05, čili nejhodnotnější formy z hlediska hnojení v zemědělství. Druh 04 v suché hmotě nebo 05* se vyznačuje nejvyšší přepočtovým obsahem CaO a činí více jak 50 %. Chemické složení výrobku tvoří 92-98 % +/- 5 % CaCO3 v suché hmotě a vlhkost od 7,5 do 3,9 %, ostatní složky: sloučeniny křemíku, hořčíku, molybdenu a železa. Toto hnojivo neobsahuje těžké kovy, jako olovo a kadmium, podle normy obsažené v zákoně Ministerstva zemědělství a regionálního rozvoje č. 236, pol. 2369 z roku 2004. Granule mají velikost od 2 do 6 mm. Parametry rozmělnění částic odpovídají technické křídě se speciálními parametry, využívané v nejnáročnějších průmyslových odvětvích. Nejdrobnější frakce jsou měřeny v mikronech (od 5 do 150 μm). To má bezprostřední vliv na rychlost a efektivitu procesů pronikání do půdy a kořenového systému rostlin. Hnojivo doporučované odborníky! Okamžité výsledky, postřehnutelné pouhým okem! Především při systematickém a vyváženém použití.
Specifikace výrobku
VíceKolaps

Granulovaný uhličitan vápenatý POLCALC III. GENERACE je vysoce reaktivní hnojivo s nejvyššími neutralizačními parametry a velmi dobře rozpustné ve vodě. Tento výrobek vzniká v důsledku specializovaného zpracování vápencových skal a je podle klasifikace zveřejněné v zákoně ze dne 26. července 2000 zařazeno do druhu 04 a 05, čili nejhodnotnější formy z hlediska hnojení v zemědělství. Druh 04 v suché hmotě nebo 05* se vyznačuje nejvyšší přepočtovým obsahem CaO a činí více jak 50 %. Chemické složení výrobku tvoří 92-98 % +/- 5 % CaCO3 v suché hmotě a vlhkost od 7,5 do 3,9 %, ostatní složky: sloučeniny křemíku, hořčíku, molybdenu a železa. Toto hnojivo neobsahuje těžké kovy, jako olovo a kadmium, podle normy obsažené v zákoně Ministerstva zemědělství a regionálního rozvoje č. 236, pol. 2369 z roku 2004. Granule mají velikost od 2 do 6 mm. Parametry rozmělnění částic odpovídají technické křídě se speciálními parametry, využívané v nejnáročnějších průmyslových odvětvích. Nejdrobnější frakce jsou měřeny v mikronech (od 5 do 150 μm). To má bezprostřední vliv na rychlost a efektivitu procesů pronikání do půdy a kořenového systému rostlin. Hnojivo doporučované odborníky! Okamžité výsledky, postřehnutelné pouhým okem! Především při systematickém a vyváženém použití.
Specifikace výrobku
VíceKolaps

Vápenaté hnojivo je určeno pro veškeré obdělávání půdy v zemědělství, zahradnictví, lesnictví a sadovnictví za účelem neutralizace půdy, zlepšení její fyzikální struktury a chemického složení. Vykazuje vysokou reaktivitu, rychle a bez vedlejších účinků neutralizuje půdu, přičemž ji nepřesušuje. Nepochybnou výhodou práškového vápna je absence lepidel a jiných druhů pojiv, jež zpomalují jeho rozklad, a nečistot a těžkých kovů. Používání sypkého vápna garantuje rychlejší (ca 2-3 měsíce) rozklad zbytků po žních a lepší omezení eroze půdy. Výrobek je zcela bezpečný a má hygienické atesty. Aplikace práškových hnojiv vyžaduje příslušné vybavení, avšak i přesto se jejich použití těší u mnoha zemědělců velkou oblibou. Výrobek PolcalcAgroLuz se odlišuje maximálním rozmělněním suroviny, kde průměrná velikost částice činí 16 mikronů a více jak 50 % hmoty prochází přes síto velikosti 10 mikronů. Taková úroveň rozmělnění má vliv na mnohem vyšší účinnost hnojiva ve srovnání s tradičním zemědělským vápnem.
Specifikace výrobku
VíceKolaps
Uhličitanové hnojivo s velmi dobrými fyzikálními vlastnostmi, k podobnému použití, jako jiná prášková vápenatá hnojiva, avšak s ohledem na suchou formu a drobnou frakci granulace se může nerovnoměrně a problematicky aplikovat. Zcela bezpečné a ekologické uhličitanové hnojivo, úspěšně používané mnoha zemědělci.
Specifikace výrobku
VíceKolaps