Krátce o výrobku: Polcalc III. generace je vysoce reaktivní vápenaté hnojivo, určené k efektivnímu zvyšování pH půdy a zásobování rostlin vápníkem.  Z 92-98 % se skládá z vápenaté moučky křídového, karbonátového původu – CaCO3 (druh 04*). Moučka je speciálně rozmělněna na velikost do 90 mikronů, což značně urychluje reaktivitu produktu a umožňuje dosažení optimálních podmínek již v první sezóně aplikace. Toto hnojivo neobsahuje těžké kovy, jako olovo a kadmium, podle normy obsažené v zákoně Ministerstva zemědělství a regionálního rozvoje č. 236, pol. 2369 z roku 2004. Jako jediný výrobek na trhu neobsahuje příměsi lepidel ani slinovadla, proto se velmi rychle rozkládá, především pokud je použitý na povrchu.

Použití: Výrobek je vhodné aplikovat podobně, jako jiná granulovaná hnojiva, pomocí standardních zemědělských aplikátorů. Tento výrobek je také vhodný k použití během vegetace. Výrobek má neutralizační vlastnosti, koncentrované v malé dávce pro konkrétní plodiny. Výrobek lze aplikovat během vegetace, po výsevu nebo před výsevem pod agregát. Není vhodné aplikovat granulát pod orbu – mísení s půdou není doporučováno – vhodnější je použití na povrch srovnaného pole a ponechání granulátu, aby se volně rozložil a prosákl do půdy společně s dešťovou vodou. Výrobek je vhodný pro použití na pastvinách, což značně zvyšuje jejich výnosnost. Dokonale spolupracuje s močovinou na pastvinách, čímž zdvojnásobuje její účinek.

Termín aplikace: V závislosti na druhu rostlin je nutné výrobek aplikovat v souladu s TABULKOU VÁPNĚNÍ POLÍ V SYSTÉMU POLCALC. Nejvhodnějším obdobím aplikace je jaro (před výsevem a během vegetace) a podzim až zima (po sklizni a před výsevem). Bez obav jej lze používat v zimě na ozimy a obecně na rostliny ve fázi vzrůstu – zcela jistě „nespálí“ rostliny, neboť je vyroben ze 100% minerální ekologické hmoty.

Dávkování: Dávkování obsahuje TABULKA VÁPNĚNÍ POLÍ V SYSTÉMU POLCALC. U většiny polí a půdy v Polsku činí dávky od 500 do 1000 kg na hektar, v závislosti na kyselosti půdy a její kvalitě. Čím lepší třídy půda, tím vyšší potřeby.

Mísení s jinými hnojivy: Granulovaný výrobek lze bez obav mísit s jinými granulovanými hnojivy a jinými hnojivy (práškovými, kapalnými, atd.) s výjimkou: dusičnanu amonného, chlévské mrvy, fosforečnanu amonného (granule), síranu amonného (prášek) a Super Fosfátu (prášek). Mezi aplikací granulovaného vápníku s výše uvedenými umělými hnojivy je nutné dodržet přestávku nejméně dva týdny, u chlévské mrvy nejméně 4 týdny.  Mísení znamená aplikaci hnojiva v jednom termínu, nikoli mísení v komoře aplikátoru. Hnojivo Polcalc III. Generace v komoře aplikátoru nesmísit s žádným jiným hnojivem.

Vápnění během vegetace: Čili tzv. „zachraňující“ úrodu. Když dochází k nerovnoměrnému nárůstu, žloutnutí, nadměrnému onemocnění rostlin nebo zastavení vývoje, příčinou je překyselení půdy. Náš výrobek je jako jediný na trhu ideálně vhodný k použití během vegetace a místnímu použití, neboť neobsahuje příměsi lepidel, která zpomalují rozklad granulí dokonce o rok. Není nutné aplikovat granulát na celý povrch pole. Hnojivo lze použít lokálně, na oblasti s viditelnou patologií, která se projevuje právě ve fázi vzrůstu a vegetace.

Granulované vápno dávkování: