INTELIGENTNÍ VÁPNĚNÍ PŮDY KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI Z OBJEMU A KVALITY ÚRODY!

OLCALC III. GENERACE je pro půdu tím, čím antibiotika pro lidské tělo. Lze jej používat „od oka“, a lze – svědomitě za účelem dosažení maximálně pozitivních výsledků. V další části bychom Vás chtěli zasvětit do svědomitého a inteligentního použití našich prostředků v systému regenerace a udržení příslušných chemických podmínek (pH) půdy.

Systém vápnění, doporučovaný firmou POLCALC, se skládá ze tří základních kroků: diagnostiky, terapie a prevence.

1. DIAGNOSTIKA. Je vhodné ještě jednou připomenout, že až 66 % půdy na území Polska vykazuje silný nebo velmi silný sklon ke kyselosti. Čím dál na sever, tím větší tendence ke kyselosti. Je tedy velmi pravděpodobné, že také Vaše pole jsou nadměrně překyselená, což má přímý vliv na objem a kvalitu úrody.

Prvním příznakem, viditelným pouhým okem, je vznik chorob vyvolaných nedostatkem aktivního vápníku v půdě, např. hnědnutí výhonků, hnědnutí mladých listů, skvrnitost listů, nádorovitost zelí, paličkovice, atd. Lze také věnovat pozornost rostlinám rostoucím na mezích. Pokud je mezi nimi kapradí, přeslička, mech, šťovík – téměř jistě je půda překyselená!

Pokud zjistíte jeden z těchto nežádoucích příznaků (pokles množství úrody, nemoci, výše uvedený plevel), pak je nutné se obrátit na odborníka, např. na naši firmu nebo místní Chemicko-zemědělskou stanici.

Odborníci pak provedou standardní analýzy: laboratorně zjistí pH půdy a stupeň její kompaktnosti (agronomickou kategorii půdy). Je záhodno zdůraznit druhý z uvedených aspektů. Samotné zjištění pH půdy nestačí! Schopnost půdy neutralizovat kyselost velmi silně závisí na jejích fyzikálních vlastnostech (struktura, vlhkost). Při stanovení dávky vápníku (především oxidu vápenatého) bez určení struktury půdy lze snadno chybovat.

Po zjištění obou výše uvedených vlastností se stanovuje třída potřeby vápnění konkrétního pole. V našich klimatických podmínkách bude výsledek většinou vykazovat IV. (vápnění žádoucí) nebo V. třídu (vápnění nezbytné). Zde přecházíme do další fáze.

2. TERAPIE. Odborníci poukazují na různé způsoby – strategie vápnění půdy. Závisí na dříve zjištěných třídách potřeby vápnění:

IV. – V. třída (vápnění žádoucí a nezbytné) – je doporučeno použití zvýšených dávek granulovaného vápna POLCALC III. GENERACE.

Základním cílem je navrácení přirozených chemických vlastností půdy prostřednictvím neutralizace překyselení.

Pozor! Přesnou dávku hnojiva může určit odborník z naší firmy!

3. PREVENCE.

Po použití zvýšených dávek vápenatého hnojiva se pH nejčastěji ustálí na úrovni III. třídy potřeby vápnění (vápnění doporučené).

Neznamená to však vůbec rezignaci na nutnost stálého, tj. každoročního monitorování potřeb vápnění. Je důležité si uvědomit skutečnost, že v důsledku samotných srážek (proplachování) půda ztrácí v našich klimatických podmínkách 200 – 400 kg vápníku z 1 hektaru! Když se k tomu přičte vápník odebíraný samotnými rostlinami, systematická péče o udržení patřičných chemických vlastností půdy je nezbytná! Je tedy nutné dodržet:

– stabilizační vápnění (sníženými dávkami) půdy,

– monitorování pH půdy a pružně reagovat na zvýšené okyselení půdy zvýšením dávek používaného hnojiva!

 

Opakování na závěr:

Zaprvé ZNALOST POTŘEB, zadruhé INTELIGENTNÍ A PŘESNÉ POUŽITÍ, zatřetí PÉČE A PRUŽNOST – to jsou faktory optimalizující použití hnojiv POLCALC III. GENERACE a zvyšující Vaši spokojenost s jejich použitím!